Universitatea din București se opune posibilității renunțării la titlurile științifice

Universitatea din București își exprimă public dezacordul față de prevederea Ordonaței de Urgență a Guvernului nr. 94/ 2014 care permite deținătorilor unui titlu științific să renunțe la titlul în cauză printr-o simplă solicitare adresată Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

Posibilitatea renunțării de către deținător la un titlu științific va genera un precedent ce aruncă în derizoriu procesul educațional și promovează un comportament iresponsabil și lipsit de etică față de studiile universitare. Considerăm că articolul I punctul 12 al OUG 94/ 2014 destabilizează educația superioară prin alternativa ca deținătorul unui titlu științific să se sustragă, din motive subiective, unui angajament instituțional obiectiv, care a angrenat un întreg ansamblu de resurse umane Și financiare.

Universitatea din București consideră că această prevedere a ordonanței de urgență creează premise care favorizează eludarea procedurilor de investigare de către organismele abilitate (comisiile de etică ale universităților, Consiliul Național de Etică etc.) a lucrărilor asupra cărora planează suspiciuni referitoare la bună conduită în cercetarea științifică. În plus, o astfel de reglementare poate aduce grave prejudicii în practica eticii cercetării.

Ca și în cazul modificărilor anterioare ale Legii Educației Naționale, Universitatea din București își exprimă surprinderea privind faptul că universitățile nu au fost consultate în privința elaborării acestei ordonanțe de urgență.

Pe această cale, Universitatea din București își reafirmă dorința de a contribui, nu numai prin activitatea specifică, ci și prin nivelul înalt de expertiză și de calificare academică de care dispune, la conturarea unor politici publice care să servească creșterii calitative a educației în România. Considerăm nedemocratice și dăunătoare sistemului de învățământ modificările masive și repetate ale Legii Educației Naționale, lege organică, prin Ordonanțe de Urgență, fără o dezbatere publică prealabilă a modificărilor propuse și fără consultarea prealabilă a instituțiilor marcante de învățământ, cum este Universitatea din București.

Nu în ultimul rând, Universitatea din București menționează că va face uz de toate pârghiile oferite de lege pentru ca art. I pct. 12 al OUG 94/ 2014, referitor la posibilitatea renunțării la titlurile științifice, să nu își producă efectele.

În acest sens, Universitatea din București urmează să se adreseze Avocatului Poporului, care, prin atribuțiile ce îi sunt conferite, poate sesiza Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a legilor și ordonanțelor.

În mod evident, în cazul în speță a fost încălcat art. 115 alin. 4 din Legea fundamentală a țării, care precizează fără echivoc că ‘Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență numai în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgența din cuprinsul acestora’.

Cu toate acestea, crearea în mod artificial a cadrului legal care să permită deținătorului unui titlu științific să renunțe la acest titlu nu reprezintă o situație extraordinară, a cărei reglementare să nu poată fi amânată. Acesta este și motivul pentru care în cuprinsul OUG 94/ 2014 nu se regăsește justificarea cerută de textul constituțional.

Totodată, Universitatea din București urmează să se adreseze Parlamentului României cu solicitarea expresă de a nu adopta completarea art. 168 din Legea educației naționale prin introducerea art. 71.

Aceste demersuri vor fi inițiate de Universitatea din București cu scopul de a contribui la consolidarea și dezvoltarea unui sistem național de învățământ care să promoveze formarea și sprijinirea valorilor autentice din toate domeniile de activitate.

Prof. Univ. Dr. Mircea Dumitru

Rector, Universitatea din București

Președintele Consiliului de Administrație al Universității din București

Prof. Univ. Dr.Gheorghe Vlad Nistor

Președintele Senatului

Universității din București

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close