Proiect metodologie Scoala dupa scoala

Proiect de metodologie privind organizarea programului „Şcoala după şcoală” Art. 1. – Prezenta Metodologie de organizare a Programului Şcoala după şcoală a fost elaborată  în temeiul art. 58 şi 262 din Legea nr.1/2011, Legea educației naționale. Art. 2. – (1) Programul „Şcoala după şcoală” (SDS) este un program complementar programului şcolar obligatoriu, care oferă oportunităţi de învăţare formală şi non-formală, pentru îmbogăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor, pentru consolidarea competenţelor dobândite, pentru accelerarea învăţării, precum şi pentru învăţarea remedială. (2) Programul „Şcoala după şcoală” se adresează atât elevilor din învăţământul primar,…

Read More