Rezolvare de probleme

Rezolvarea de probleme sau, mai corect spus de situaţii problemă, reprezintă un tip de sarcină în cadrul căreia elevul este confruntat, în cele mai multe cazuri, cu o situaţie nouă, nefamiliară pentru care nu este evidentă o soluţie predeterminată. În acest sens este necesar să accentuăm faptul că o adevărată situaţie – problemă nu are o soluţie imediată, fără a parcurge un număr de etape, dintre care menţionăm: – identificarea problemei; – analiza şi selectarea datelor relevante; – formularea unor ipoteze care urmează a fi evaluate şi, eventual, validate; –…

Read More