Conținutul mapei CEAC

1 . Decizia de numire a Comisiei pentru Asigurarea Calităţii în anul şcolar curent 2 . Planul de Acţiune al Şcolii pentru Asigurarea Calităţii 3 . Raportul de autoevaluare a unităţii pentru anul şcolar anterior (dacă e cazul) 4 . Raportul de validare a unităţii pentru anul şcolar anterior (dacă e cazul) 5 . Planul de îmbunătăţire a punctelor slabe identificate în Raportul de autoevaluare 6 . Planul de Acţiune al Şcolii pentru Învăţământul Incluziv (dacă e cazul) 7 . Manualul pentru Asigurarea Calităţii (în format scris/electronic) 8 . Materiale tematice, întocmite de cadre didactice…

Read More

Portofoliul cadrului didactic

I.  PROIECTARE / EVIDENŢĂ/ EVALUARE 1. PROIECTARE a) Planificare anuală ; b) Proiectarea unităţilor de învăţare ; c) Programe şcolare pentru discipline opţionale noi; d)  Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă ; e) Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi in învăţare; f) Crearea de softuri educaţionale în specialitate. 2. EVIDENTA a)  Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă; b)  Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile de profil/ olimpiade, alte concursuri; c)  Rezultate la examene naţionale ; d)  Rezultatele evaluării predictive ; e) …

Read More

Mapa directorului

I. Proiectare – Organizare – Evaluare Organigrama Structura anului şcolar Proiectul şcolii Plan managerial, planuri operative săptămânale Regulamentul de ordine interioară Evidenţa şi stadiul proiectelor naţionale şi europene în care este implicat unitatea şcolară Avize şi autorizaţii de funcţionare Consiliul administrativ    (componenţa cu sarcinile specifice, graficul şi tematica şedinţelor) Consiliul profesoral  (componenţa cu sarcini specifice, graficul şi tematica şedinţelor) Comitetul de părinţi (componenţa, activităţi) Consiliul şcolii Consiliul pentru asigurarea calităţii Consiliile claselor Situaţia încadrării Evidenţa formării continue a cadrelor didactice Planificarea şi evidenţa asistenţelor la ore pentru director Graficul lucrărilor…

Read More

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close