Eseul

Reprezintă un tip de item în care subiectul evaluat este solicitat să producă un răspuns liber, în conformitate cu anumite cerinţe sau criterii formulate. În funcţie de dimensiunea răspunsului aşteptat, pot fi proiectate două categorii de eseuri: – eseul cu răspuns scurt (minieseul), în care limita de spaţiu este clar precizată în cadrul cerinţei; – eseul cu răspuns extins, în care dimensiunea răspunsului este la alegerea respondentului, singura limită care acţionează fiind cea a timpului avut la dispoziţie. În funcţie de gradul de detaliere a cerinţelor şi criteriilor formulate pentru…

Read More