Itemi cu alegere multiplă

Sunt itemi care solicită subiectului evaluat alegerea răspunsului corect sau a celui mai bun răspuns dintr-un număr de variante construite deja. Sunt constituiţi dintr-o premisă – reprezentând partea introductivă a itemului, stimulul pentru obţinerea răspunsului, în care sarcina este formulată – şi un număr de variante, răspunsurile posibile, dintre care unul corect, iar restul numiţi distractori. Caracteristici generale sunt itemi care permit obţinerea răspunsurilor într-un interval de timp şi un spaţiu alocat rezonabile; acoperă un larg eşantion din aria conţinuturilor într-un interval scurt de testare; sunt uşor de corectat; asigură…

Read More