Itemi cu alegere duală

Sunt itemi pentru care elevul evaluat este solicitat să selecteze un răspuns corect din două răspunsuri posibile oferite. Caracteristici generale se pot utiliza pentru evaluarea unei game destul de largi de obiective şi de niveluri ale abilităţilor vizate, deşi în practica evaluativă curentă sunt utilizaţi mai ales pentru evaluarea cunoştinţelor factuale; pot îmbrăca formate diferite, dar care funcţionează pe acelaşi principiu: selectarea unui răspuns de tipul: adevărat/fals, corect/greşit, da/nu; pot fi testate multe întrebări într-un timp relativ scurt, asigurând o bună acoperire a conţinuturilor investigate; necesită un interval de timp…

Read More