Simpozionul internaţional „Gândind asemenea, vorbim diferit”

Simpozionul internaţional „Gândind asemenea, vorbim diferit”
Ediţia a VIII-a
11 octombrie 2014
Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” Timişoara, România

 

ARGUMENT:
Banatul se caracterizează prin multiculturalitate şi plurilingvism, în acest teritoriu vorbindu-se, de-a lungul secolelor, numeroase limbi şi dialecte. Comunicarea nu a fost limitată nicicând aici de graniţe statale, ideea unei Europe unite devenind realitate şi datorită existenţei unor astfel de zone de interferenţă culturală şi lingvistică.

Simpozionul pe care îl propunem este dedicat Zilei europene a limbilor (26 septembrie) şi este inclus în manifestările organizate cu ocazia sărbătoririi Zilelor Liceului Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara. El va aduna laolaltă experienţe ştiinţifice şi didactice benefice, demonstrând că o bună comunicare în numeroase limbi ne învaţă să trăim împreună, valorizând nu doar propria cultură, ci şi culturile diferite cu care intrăm în contact.

OBIECTIVELE SIMPOZIONULUI:
1. Implicarea cadrelor didactice în activităţi interactive;
2. Reliefarea perspectivelor comunicativ-funcţionale, socializante şi interculturale ale utilizării diverselor limbi;
3. Valorificarea rolului unificator al limbajului în context european.

SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI:
1. A educa pentru „a cunoaşte” – limbă şi comunicare
2. A educa pentru „a fi” – repere pe hărţile literaturii
3. A educa pentru „a face” – experimente didactice
4. A educa pentru „a trăi împreună” – proiecte lingvistice/ interculturale/ multiculturale

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

1. Manifestarea se adresează tuturor cadrelor didactice care predau limbi materne, clasice şi moderne (profesori, educatoare, învăţători, institutori). Fiecare participant se poate
înscrie cu o singură lucrare. O lucrare poate avea unul sau doi autori.

2. Cadrele didactice din judeţul Timiş pot participa doar direct, prezentându-şi personal lucrarea, nu prin trimiterea acesteia, nici prin prezentarea ei de către un coleg. Cadrele
didactice din alte judeţe şi din străinătate pot participa indirect, prin trimiterea lucrării.

3. Înscrierile se vor face până la 30 septembrie 2014, prin completarea fişei de încriere şi prin expedierea ei, împreună cu chitanţa care dovedeşte achitarea taxei de participare (40 RON / participant). Suma va fi depusă în contul Liceului Pedagogic „Carmen Sylva”, Timişoara, B-dul Constantin Diaconovici-Loga, nr.45, C.F.4605552, RO11TREZ6215004XXX000258, Trezoreria Timişoara, cu precizarea „pentru Simpozionul «Gândind asemenea, vorbim diferit»”. Fişa de înscriere şi chitanţa se
vor expedia în format electronic, în funcţie de secţiunea în care se încadrează lucrarea, pe una dintre adresele:
licped1_limba@yahoo.com;
licped2_literatura@yahoo.com;
licped3_didactica@yahoo.com;
licped4_proiectelg@yahoo.com.

4. Taxa de participare va acoperi cheltuielile pentru: mapele simpozionului, CD-ul cu rezumatele lucrărilor, diplome, gustări, taxe poştale, materialul final cu lucrările simpozionului (în format electronic, cu ISBN, trimis în termen de un an de la derularea lucrărilor).

5. Rezumatul lucrării, inclus în fişa de înscriere, va fi redactat în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională, în maximum 40 rânduri, după următoarele norme: redactarea se face pe format A4, la un rând, cu margini egale de 2 cm, titlul cu Arial 10, conţinutul cu Arial 9; bibliografia se trece la sfârşit.

6. Rugăm insistent ca scrisul să conţină semnele diacritice specifice limbilor în care se redactează textul.

7. Cadrele didactice care nu participă direct vor trimite lucrările pe aceeaşi adresă electronică (aleasă dintre cele date mai sus) până la 3 octombrie 2014. Cadrele didactice prezente la simpozion vor preda lucrarea pe CD moderatorului secţiunii respective, după prezentare, sau o vor trimite prin mail.

8. Lucrările vor fi prezentate pe secţiuni (5-10 min./ expunerea).

9. Diplomele şi CD-urile vor fi înmânate la sfârşitul simpozionului tuturor participanţilor prezenţi pe întreaga durată a manifestării. Participanţilor care au trimis doar lucrările
(cei din afara judeţului Timiş) li se vor expedia ulterior, prin poştă, în decurs de 30 zile.

10. Nerespectarea condiţiilor precizate mai sus anulează dreptul de participare la această ediţie a simpozionului.

DESCARCĂ fișa de înscriere: anunt_si_fisa_simpozion_pedagogic_2014

 

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close