ProWeb, curs pentru profesorii de matematică, fizică, chimie și biologie

Titlul proiectului: „Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)„.

Contract: POS DRU/157/1.3/S/141587.

 

Obiective şi grup ţintă

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea formării continue a cadrelor didactice preuniversitare din aria curriculară matematică şi ştiinţele naturii (fizica, chimie, biologie) prin conceperea şi implementarea de instrumente didactice inovative la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare.

Obiective specifice:

OS1. Elaborarea, acreditarea şi furnizarea a două programe de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, pentru dezvoltarea competenţelor de utilizare a TIC în activitatea didactică.

OS2. Îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii pentru 850 de cadre didactice preuniversitare din aria curriculară matematică şi ştiinţele naturii.

Grupul ţintă al proiectului cuprinde 850 cadre didactice preuniversitare din aria curriculară matematică şi ştiinţele naturii (250 din învăţământul primar, 50 din învăţământul profesional şi tehnic, 350 din învăţământul secundar inferior şi 200 din învăţământul secundar superior) din 28 de judeţe situate în 8 regiuni de dezvoltare diferite.

 

Activităţile proiectului

A1. Dezvoltarea şi acreditarea a două programe de formare profesională continuă

1.1. Elaborare curriculum programe formare, suport curs şi activităţi aplicative

1.2. Editare şi depunere documentaţie specifică de acreditare a programelor de FPC

A2. Crearea, implementarea şi întreţinerea unui portal inovativ dedicat proiectului

A3. Formarea cadrelor didactice

3.1 Selecţie şi management al grupului ţintă

3.2 Organizare şi desfăşurare activităţi de formare

A4. Pilotarea utilizării instrumentelor didactice inovative create prin proiect

A5. Realizarea unui studiu de impact privind utilizarea instrumentelor inovative TIC, dezvoltate şi aplicate prin proiect

A6. Schimb de bune practici pe tematica formării

6.1. Organizare şi participare la schimburi de bune practici

6.2. Creare/conectare la rețele virtuale pe specificul disciplinelor din aria curriculară a cadrelor didactice vizate de proiect

A7. Asigurarea vizibilităţii proiectului

A8. Managementul proiectului

 

Principalele rezultate anticipate

A1. Două programe de formare profesională continuă dezvoltate şi acreditate, patru tutoriale pentru aplicaţii practice accesibile on-line, un manual format hârtie (900 exemplare).

A2. Un portal informatic inovativ dedicat proiectului şi o platformă educaţională Moodle suport.

A3. 850 cadre didactice formate şi minim 830 certificate.

A4. 200 lecţii demonstrative realizate/susţinute de 500 cursanţi, 200 şcoli beneficiare de lecţii demonstrative inovative şi organizarea unui concurs.

A5. Un studiu de impact (100 exemplare).

A6. Trei workshop-uri şi o reţea virtuală destinată îmbunătăţirii calităţii activităţii de formare şi creşterii schimburilor de bune practici.

A7. Plan de vizibilitate, pagina web a proiectului, 3 filme de prezentare, materiale informative, comunicate de presă, 6 conferinţe de presă.

A8. Monitorizare şi raportare realizată conform cerinţelor finanţatorului.

Detalii pe site-ul ProWeb.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close