Proiecte în dezbatere – ROFUIP

Ministerul Educației Naționale a lansat în dezbatere publică proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP).

Regulamentul se aplică la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat, particular și confesional.

Regulamentul intern al unităților de învățământ preuniversitar va fi elaborat în temeiul ROFUIP, al Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar și al legilor care reglementează drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ai educației și ale personalului din unitățile de învățământ preuniversitar.

Conducerile unităților de învățământ preuniversitar își vor fundamenta deciziile pe dialog și consultare, promovând participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la opinie al elevului și asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora.

Autoritățile administrației publice locale au obligația, în condițiile legii, de a asigura desfășurarea optimă a activității unităților de învățământ preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea.

Autoritățile administrației publice locale pot organiza și, după caz, dizolva structuri de învățământ, fără personalitate juridică, parte integrantă a unor unități de învățământ cu personalitate juridică, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare județene (ISJ), respectiv al Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB).

ISJ/ISMB stabilesc pentru fiecare localitate/sector al municipiului București, după consultarea autorităților administrației publice locale, circumscripțiile școlare ale unităților de învățământ care școlarizează clase din învățământul primar și gimnazial obligatoriu. Prevederea se aplică și în cazul unităților de învățământ care organizează învățământ preșcolar.
Având în vedere curba de efort a școlarului mic, cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare și din clasele I și a II-a, nu vor începe înainte de ora 8.00. În învățământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute, după fiecare oră și o pauză de 20 de minute, după cea de-a doua oră de curs. La clasa pregătitoare și la clasa I, activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă 30-35 de minute, restul de timp fiind destinat activităților liber-alese, recreative. Pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și din învățământul postliceal ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs, se poate stabili o pauză de 15-20 minute.

Efectivele formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar se constituie între limite minime și limite maxime stabilite conform prevederilor legale. În situații excepționale, pe baza unei justificări corespunzătoare, unitățile de învățământ preuniversitar pot organiza formațiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar. În educația antepreșcolară și în învățământul preșcolar și primar, dacă la o grupă/clasă există integrați unul sau doi copii cu cerințe educaționale speciale se reduce numărul de copii/elevi la grupă/ clasă cu doi sau trei copii/elevi.

Unitatea de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administrație, de director și, după caz, de directori adjuncți. Directorul unității de învățământ de stat este președintele consiliului de administrație. Pentru unitățile de învățământ particular și confesional, conducerea consiliului de administrație este asigurată de persoana desemnată de fondatori.

Pentru încadrarea și menținerea într-o funcție didactică de conducere, de predare sau într-o funcție didactică auxiliară, personalul didactic are obligația să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, elaborat de MEN și Ministerul Sănătății.

În cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal instituit are obligația de a prezenta personal profesorului pentru învățământul primar/dirigintelui actele justificative pentru absențele copilului său. (în 7 zile)

Unitățile de învățământ preuniversitar încheie cu părinții/tutorii legal instituiți, în momentul înscrierii antepreșcolarilor, respectiv a preșcolarilor sau a elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților.

DESCARCĂ DOCUMENTUL PROIECT REGULAMENT

 

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close