Proiect Statutul studentului

Proiect Statutul studentului

Art. 1 Prezentul Statut cuprinde totalitatea drepturilor şi obligaţiilor studenților ce învaţă în instituţiile de învăţământ universitar românesc.

Art. 2 (1) Studentul, ca membru al comunității academice, beneficiază de drepturi și obligații care respectă următoarele principii :

a)     principiul echității în educație;

b)    principiul participării studenților la viața academică prin structurile de reprezentare;

c)     principiul libertăților academice;

d)    principiul angajabilității;

e)    principiul învățământului centrat pe student.

(2) Principiul echității în educație presupune următoarele:

a)    Statul garantează un învățământ echitabil în ceea ce privește admiterea, parcurgerea cât și finalizarea studiilor pentru toți studenții înmatriculați;

b)    Cetățenii români precum și cetăţenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene au dreptul la educaţie subvenţionată în totalitate de către stat, în limita locurilor disponibile și a reglementărilor Legii educației naționale nr. 1/2011. Etnicii români de pretutindeni beneficiază de locuri subvenționate în conformitate cu legislația în vigoare;

c)    Taxele de scolarizare la locurile nebugetate reprezintă  costurile efective ale actului educațional;

d)    Candidații proveniți din medii cu risc socio-economic ridicat sau marginalizate din punct de vedere social – absolvenți ai liceelor din mediu rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori – pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, în condițiile legii. Universitățile vor asigura acestor studenți servicii gratuite aferente integrării lor academice, sociale și culturale în comunitate și vor urmări permanent traseul lor educațional;

e)    În cadrul Instituţiilor de Învăţământ Superior funcţionează principiul egalităţii de șanse pentru toţi studenţii. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de student bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, vârstă, rasă, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă;

f)    Statul alocă anual un fond de burse și protecție socială a studenților.

…………………..

Descarca documentul:

proiect_statutul_studentului

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close