Proiect regulament invatamant special

Proiect de regulament de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat

Art. 1 – În România, învăţământul special şi special integrat se adresează tuturor copiilor/ elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES).

Art. 2. – (1) Învăţământul special şi special integrat este parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ din România, coordonat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Învăţământul special şi special integrat, de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal pentru persoane cu cerinţe educaţionale speciale (deficienţe/dizabilităţi/ dificultăţi de învăţare, tulburări de limbaj şi comunicare, tulburări socio-afective şi de comportament) se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile: Constituţiei României (art. 58), ale Legii Educaţiei Naţionale (Titlul II, capitolului II Secţiunea 13; Titlul IV – Statutul personalului didactic) şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi în conformitate cu standardele cuprinse în documente naţionale şi internaţionale: pacte, tratate, convenţii, declaraţii şi protocoale cu privire la drepturile şi educaţia copilului, la care România este parte semnatară.

Art. 3. – Statul garantează dreptul la educaţie al tuturor persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale. Învățământul special şi educaţia integrată sunt parte componentă a sistemului naţional de învăţământ preuniversitar.

Art. 4. Învățământul special şi special integrat reprezintă forme de instruire şcolară diferenţiate, adaptate şi de asistenţă educaţională, socială şi medicală complexă, destinate persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale.

Art. 5. – Învăţământul pentru persoanele cu cerinţe educaţionale speciale (dizabilităţi) care se desfăşoară în unităţile de învăţământ special se numeşte învăţământ special;

Art. 6. – Învăţământul de masă care şcolarizează copii/elevi/tineri cu alte tipuri de cerinţe educaţionale este învăţământ special integrat.

Art. 7. – Integrarea şcolară a copiilor cu CES se realizează după cum urmează:

a) clase şi grupe speciale – pentru copii şi elevi cu dizabilităţi – din unităţi şcolare speciale sau din scoli de masă;

b) şcoli de masă, individual, cu sau fără servicii educaţionale de sprijin;

c) grupe sau clase din unităţi sanitare, în care sunt internaţi copiii, elevii şi tinerii cu boli cronice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni

d) la domiciliu (şcolarizare itinerantă), pe o perioadă determinată

e) alte structuri şcolare.

……………….

Descarca documentul:

proiect_regulament_invatamant_special

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close