Proiect regulament inspectorate scolare

Proiect de regulament-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare

Art. 1. – Prezenta metodologie este elaborată în baza prevederilor art. 19, art. 27, art. 28, art. 30, art. 31, art. 42, art. 44, art. 45, art. 52, art. 55, art. 57, art. 61, art. 78, art. 86, art. 92, art. 94, art. 95, art. 99, art. 100, art. 104, art. 105, art. 111, art. 112, art. 239, art. 240, art. 241, art. 242, art. 248, art. 252, art. 254, art. 256, art. 258, art. 259, art. 260, art. 261, art. 269, art. 280 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Art. 2. – Inspectoratele şcolare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, denumite în continuare inspectorat școlar, sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului care se organizează la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti şi care acţionează pentru realizarea obiectivelor educaţionale, prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, în domeniul învăţământului preuniversitar.

Art. 3. – Inspectoratul şcolar îşi desfăşoară întreaga activitate pe baza Legii educației naționale nr. 1/2011, a altor acte normative ce decurg din executarea prevederilor legii susmenţionate, a ordinelor şi instrucțiunilor elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art. 4. – (1) Principalele atribuții ale inspectoratului școlar sunt prevăzute la art. 95 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin inspectoratul şcolar colaborează cu asociaţiile reprezentative ale profesorilor, structurile asociative reprezentative ale părinţilor, structurile asociative ale şcolilor de stat, particulare şi confesionale, Consiliul Minorităţilor Naţionale, sindicatele reprezentative din învăţământ, asociaţiile reprezentative ale elevilor, autorităţile administraţiei publice, mediului de afaceri şi organizaţiile neguvernamentale finanţatoare care susţin programe educative/federaţii ale furnizorilor de servicii sociale, Institutul de Științe ale Educației, instituții de învățământ superior și cu alți factori abilitați.

Art. 5. – Inspectoratul şcolar sprijină dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ în condiţii de competiţie, în conformitate cu politica de descentralizare, elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art. 6. – Inspectoratul şcolar controlează, monitorizează și evaluează implementarea curriculumului naţional, în fiecare unitate de învăţământ, în condiţiile aplicării planurilor-cadru de învăţământ, atât pentru învăţământul obligatoriu cât şi pentru învăţământul liceal, profesional şi postliceal.

…………………….

Descarca documentul:

proiect_regulament_isj

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close