Proiect regulament distinctii si premii – preuniversitar

Proiect de regulament privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat

Art. 1. – (1) Prezentul Regulament stabileşte modalitatea de acordare a distincțiilor și premiilor în limita unui procent de 1% din numărul total al posturilor didactice din fiecare județ/sector al municipiului București în conformitate cu prevederile Art. 232 lit d) și ale Art. 265 (5) și (6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

–  (2) Cadrul didactic care a beneficiat de o distincţie  „Gheorghe Lazăr”  poate solicita acordarea altei distincţii „Gheorghe Lazăr”, într-o clasă superioară,  după o perioadă de minimum cinci ani.

Art. 2.Unui cadru didactic nu i se pot acorda, simultan, două distincţii.

Art. 3. – ADRESA DE MULŢUMIRE PUBLICĂ (a cărei machetă este prevăzută în Anexa nr. 1 din prezentul regulament) se acordă, în conformitate cu prevederile Art. 265 (3), lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cadrelor didactice titulare sau suplinitoare care au obţinut cel puţin definitivatul în învăţământ şi calificativul „Foarte bine” în ultimul an şcolar, pentru contribuţii la dezvoltarea învăţământului şi/sau progresului şcolar.

Art. 4. – DIPLOMA „GHEORGHE LAZĂR” clasa I (a cărei machetă este prevăzută în Anexa nr. 2 din prezentul regulament) se acordă, în conformitate cu prevederile Art. 265 (3), lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,  pentru merite în dezvoltarea curriculumului şi/sau managementului educaţional cadrelor didactice care au obţinut gradul didactic I şi care îndeplinesc cumulativ   următoarele condiţii:

a)        calificativul „Foarte bine” primit pentru activitatea didactică efectivă în învăţământ desfăşurată în ultimii 20 ani;

b)        să demonstreze preocupări cu relevanţă în activitatea didactică (autor, coautor: la manuale şi/sau programe şcolare, sau lucrări de cercetări experimentale/fundamentale finalizate avizate/aprobate de MECTS, sau lucrări de specialitate publicate în reviste de specialitate internaţionale, sau lucrări/comunicări prezentate la congrese, simpozioane şi/sau sesiuni de comunicări  internaţionale, la publicaţii cu ISBN/ISSN; membru al comisiilor naţionale de specialitate; cu contribuţii la elaborarea proiectelor de regulamente, metodologii şi acte normative la nivel naţional);

c)        să deţină cel puţin un premiu/menţiune la faza internaţională cu elevi participanţi la olimpiade, concursuri şcolare sau competiţii sportive/artistice şi/sau un premiu la faza naţională cu elevii participanţi la olimpiade, concursuri şcolare sau competiţii sportive/artistice (conform calendarului aprobat de MECTS);

d)       să demonstreze implicare în promovarea educaţiei incluzive, ca mod de educaţie adaptat şi individualizat în funcţie de nevoile specific copiilor/elevilor, în vederea participării la procesul educaţional a tuturor copiilor/elevilor din cadrul comunităţii, prin activităţi menite să aplice principii ca: nediscriminarea, egalitatea în drepturi şi în şanse, evaluarea capacităţii persoanei, evaluarea nevoilor, dreptul la inţelegere, accesibilitatea.

e)        să probeze implicare în activitatea educativă în şcoală şi în comunitate (prin organizarea de activităţi sau proiecte/programe extracurriculare la nivel naţional/internaţional). Se vor prezenta documente  în original şi copii, confirmate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

……………

Descarca documentul:

proiect_regulament_distinctii_premii_preuniversitar

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close