Proiect regulament consortii scolare

Proiect de regulament de organizare şi funcţionare a consorţiilor şcolare

Art. 1. Prezentul regulament este elaborat în baza prevederilor art. 62 alin (1), (2) şi (3), din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a consorţiilor şcolare, denumit în continuare regulament, cuprinde norme referitoare la înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi desfiinţarea consorţiilor şcolare, constituite din unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi/sau particulare autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate.

Art. 3. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru: personalul de conducere, didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al unităţilor de învăţământ preuniversitar care fac parte din consorţiul şcolar.

Art. 4. Consorţiile şcolare se înfiinţează pentru a asigura îndeplinirea următoarelor obiective:

a) facilitarea accesului la servicii educaţionale de calitate pentru toţi elevii;

b) utilizarea optimă a unor resurse materiale, umane şi financiare proprii unităţilor de învăţământ şi/sau obţinute în comun;

c) lărgirea oportunităţilor de învăţare oferite elevilor;

d) îmbunătăţirea calităţii serviciului de educaţie prin adaptarea la nevoile şi opţiunile elevilor (curriculum la decizia şcolii adoptat în funcţie de necesităţile unităţilor de învăţământ ce fac parte din consorţiu);

e) dezvoltarea de programe curriculare şi extracurriculare;

f) recunoaşterea reciprocă a rezultatelor învăţării şi evaluării acestora;

g) eficientizarea alocării de resurse de la bugetele locale şi utilizarea sustenabilă a bugetelor proprii;

h) facilitarea accesului la proiecte în parteneriat cu alte instituţii şi organizaţii publice sau private, din ţară sau străinătate;

i) efectuarea de stagii de pregătire practică pentru elevii din învăţământul liceal   tehnologic şi postliceal, cât şi pentru cei înscrişi în alte programe curriculare sau extracurriculare;

j) investigarea nevoilor de educaţie şi formare profesională dintr-un sector de activitate sau arie teritorială de interes comun şi planificarea coordonată a ofertei, pe termen mediu şi lung, pentru acoperirea optimă a nevoilor identificate ;

k) realizarea de acţiuni coordonate pentru acoperirea nevoilor de orientare şi consiliere a elevilor;

l) colaborare în teritoriu pentru asistenţă specializată, consiliere şi sprijin în favoarea familiilor/elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii;

m) colaborare pentru specializările/calificările care presupun competenţe combinate;

n) promovarea colaborării interdisciplinare în vederea stimulării inovării şi formarea competenţelor pentru dezvoltare sustenabilă în societatea cunoaşterii;

o) colaborare pentru asigurarea calităţii prin benchmarking (schimb de bune practici în cadrul reţelei şi cu şcoli din UE în special privind implementarea asigurării calităţii, învăţarea centrată pe elev, elevii cu nevoi speciale, elaborarea de materiale de învăţare etc.);

p) realizare de acţiuni comune de marketing pe piaţa serviciilor educaţionale;

q) diversificarea ofertei de servicii educaţionale, prin programe de stimulare a performanţei, de educaţie timpurie, de realizare a programului Şcoală după şcoală, de formare a  adulţilor, contractarea unor servicii pentru întreprinderi şi comunităţile locale (ex. studii, cercetări, consultanţă etc.).

…………………..

Descarca documentul:

proiect_regulament_consortii_scolare

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close