Proiect regulament CJRAE

Proiect de regulament privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională

Art.  1.- Prezentul regulament este elaborat în baza prevederilor  art. 23, 50, 52, 53, 54, 91, 96, 99, 108, 110, 239, 240, 247, 248, 254, 257, 258, 262, din  Legea  educaţiei  naţionale nr.1/2011.

Art. 2.- (1) În fiecare judeţ funcţionează Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, denumit în continuare CJRAE, iar în Municipiul Bucureşti funcţionează Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, denumit în continuare CMBRAE.

-(2)  Centrele menţionate la alin. (1) sunt unităţi conexe ale învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,  coordonate metodologic de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.

-(3) Centrul judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi de asistenţă educaţională reprezintă o instituţie de învăţământ specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

Art. 3.- Centrul judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi de asistenţă educaţională, coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea Centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de asistenţă psihopedagogică şi a cabinetelor de asistență psihopedagogică, a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare; colaborează cu  centrele şcolare pentru educaţie incluzivă în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate; coordonează, monitorizează şi evaluează servicii specializate de mediere şcolară.

Art. 4.- Scopul activităţii centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi de asistenţă educaţională îl constituie asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în domeniile menţionate.

…………………

Descarca documentul:

proiect_regulament_cjrae

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close