Proiect regulament acte de studii – preuniversitar

Proiect de regulament privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar

Art. 1.Prezentul Regulament stabileşte regimul actelor de studii în conformitate cu prevederile Art. 6  (1) și (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi al documentelor şcolare emise de unitățile de învățământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile Art. 10  (4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Art. 2. (1) Actele de studii sunt înscrisuri autentice care atestă finalizarea de către titular a unui nivel de învăţământ, cu sau fără examen de absolvire.

(2) În sistemul naţional de învăţământ preuniversitar se emit, începând cu anul şcolar 2011 – 2012, următoarele acte de studii:

a)        certificat de echivalare a examenului de capacitate (pentru absolvenţii învăţământului de opt ani, promoţiile de până în anul 1998 inclusiv, care doresc continuarea studiilor liceale – învățământ seral/frecvență redusă);

b)        certificat de absolvire a şcolii de arte şi meserii ( pentru absolvenții de la învățământul special și pentru absolvenții programului educațional tip ”A doua șansă”);

c)        certificat de calificare profesională nivel 1 (pentru absolvenţii şcolilor de arte şi

meserii-învățământ special și și pentru absolvenții programului educațional tip ”A doua Șansă”);

d)        certificat de absolvire a anului de completare;

e)        certificat de calificare profesională nivel 2 (pentru absolvenţii anului de completare);

f)         certificat de calificare profesională  (pentru absolvenţii învățământului profesional);

g)        certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului;

h)        certificat de absolvire a liceului;

i)          diplomă de bacalaureat;

j)          diplomă de merit (pentru absolvenţii care au promovat toate clasele din intervalul IX-XII/XIII cu medii generale  de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10);

k)         certificat de calificare profesională nivel 3 (pentru absolvenţii ciclului superior al liceului –  filierele tehnologică şi vocaţională);

l)          certificatul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română;

m)     certificatul de competență lingvistică de comunicare orală în limba maternă;

n)        certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională;

o)        certificatul de competențe digitale – însoțit de suplimentul descriptiv;

p)        atestat de competenţe profesionale (pentru absolvenţii ciclului superior al liceului-filiera teoretică și vocațională);

q)        certificat de competenţe profesionale (pentru absolvenţii şcolii postliceale/de maiştri);

r)         diplomă de absolvire a învățământului gimnazial (începând cu absolvenţii învățământului gimnazial promoția 2016);

(3) Actele de studii se eliberează în original sau duplicat.

……………………..

Descarca documentul:

proiect_regulament_acte_studii_preuniversitar

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close