Proiect metodologie promovare doi ani intr-unul

Proiect de metodologie privind promovarea a doi ani de studii intr-un an şcolar în învăţământul preuniversitar

Art. 1. – Prezenta metodologie este elaborată în baza prevederilor art. 21, alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi reglementează accelerarea promovării elevilor capabili de performanţe şcolare excepţionale.

Art. 2. – Accelerarea promovării se realizează prin parcurgerea a doi ani de studii într-un singur an de către elevii din învăţământul preuniversitar, forma de învăţământ cu frecvenţă, care au rezultate şcolare excepţionale şi care au capacitatea fizică şi intelectuală de a se adapta cerinţelor integrării într-o clasă cu elevi de vârstă mai mare.

Art. 3. – Promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar se poate realiza o singură dată în fiecare dintre ciclurile primar, gimnazial şi liceal.

Clasele de început şi de sfârşit de ciclu se exclud din prezentul program.

Art. 4. – Elevii care se înscriu pentru promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar  trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de selecţie:

a) calificativul anual sau media generală în anul şcolar anterior să fie:

– „foarte bine” pentru elevii din învăţământul primar;

– minim 9,00 pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal.

b) calificativul sau media generală la fiecare obiect de învăţământ în anul şcolar anterior trebuie să fie:

– „foarte bine” pentru elevii din învăţământul primar;

– minim 9,00 pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal.

c) calificativul sau media anuală la purtare trebuie să fie:

– „foarte bine” pentru elevii din ciclul primar;

– minim 9,50 în ultimul an şcolar pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal.

d) promovarea unui test transdisciplinar din curriculumul clasei anterioare cu un punctaj de cel puţin 80% din totalul punctajului acordat pe test.

Art. 5. – Înscrierea elevilor pentru a promova doi ani de studii într-un an şcolar este condiţionată de existenţa următoarelor documente:

–       cererea părintelui sau a tutorelui legal al elevului;

–       avizul psihologului şcolar;

–       avizul medicului şcolar;

–       avizul Consiliului Profesoral al unităţii de învăţământ.

Art. 6. – În vederea desfăşurării testului transdisciplinar se va constitui, la nivelul unităţii de învăţământ, în urma hotărârii Consiliului de Administraţie şi prin decizia directorului unităţii de învăţământ, o comisie de elaborare a testului transdisciplinar şi de evaluare a elevilor.

Comisia de elaborare a testului transdisciplinar şi de evaluare a elevilor va fi alcătuită din:

–       directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ – preşedinte;

–       pentru învăţământul primar: 2 profesori pentru învăţământul primar, dintre care unul al clasei din care face parte elevul;

–       pentru învăţământul gimnazial şi liceal: 2-3 profesori de specialitate de la disciplinele din trunchiul comun.

…………………..

Descarca documentul:

proiect_metodologie_promovare_doi_ani_in_unul

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close