Proiect metodologie profesori mentori

Proiect de metodologie privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice

Art. 1. – Prezenta metodologie este elaborată în baza prevederilor Art. 248, 247, 236, 262, 241 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Elaborată în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în conformitate cu prevederile:

– art. 248, alin. (2) privind constituirea Corpului profesorilor mentori la nivelul inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în vederea efectuării stagiilor de practică pentru ocuparea unei funcţii didactice;

– art. 248, alin. (1) privind necesitatea efectuării unui stagiu practic cu durata de un an școlar, realizat într-o unitate de învățământ, în funcția didactică corespunzătoare studiilor, sub îndrumarea unui profesor mentor, pentru ocuparea funcţiilor didactice;

– art. 247, lit. l) privind funcţia didactică de profesor mentor pentru asigurarea formării inițiale și a inserției profesionale a cadrelor didactice;

Art.2. – (1) Corpul profesorilor mentori se constituie la nivelul inspectoratelor școlare județene /al municipiului Bucureşti şi cuprinde cadrele didactice care deţin funcţia didactică de profesor mentor şi coordonează efectuarea stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice, conform prevederilor Art. 248, alin. (2) din  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

(2) Pentru a deveni membri ai Corpului profesorilor mentori, cadrele didactice trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de prezenta metodologie.

(3) Înscrierea unui cadru didactic în Corpul profesorilor mentori se face în baza deciziei de numire în funcția didactică de profesor mentor emisă de inspectorul şcolar general ca urmare a promovării concursului organizat pentru constituirea Corpului profesorilor mentori.

Art. 3. – (1) Corpul profesorilor mentori este înscris într-un registru electronic creat special pe site-ul inspectoratelor şcolare, având următoarea configuraţie: nume, prenume, unitatea de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea, disciplina de predare, numărul şi data deciziei de numire în funcția de profesor mentor.

(2) Responsabilitatea administrării aplicaţiei privind Corpul profesorilor mentori revine inspectorului şcolar pentru mentorat.

(3) Activitatea profesorului mentor este coordonată de inspectorul școlar pentru mentorat.

…………………….

Descarca documentul:

proiect_metodologie_profesori_mentori

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close