Proiect metodologie predare limba materna minoritati

Proiect de metodologii specifice privind activitatea de predare la Limba şi literatura maternă, la limba şi literatura română, la istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale şi la educaţie muzicală

Art. 1. – Prin sintagma „Învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale” se înţelege tipul de învăţământ în cadrul căruia, potrivit Legii Educaţie Naţionale nr. 1/2011 (în continuare LEN),  toate disciplinele se studiază în limba maternă, cu excepţia disciplinei Limba şi literatura română. Acest tip de învăţământ funcţionează în limbile: maghiară, germană, ucraineană, sârbă, slovacă, cehă, croată, bulgară, rromani, italiană.

Art. 2. – Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care frecventează unităţi de învăţământ cu predare în limba română sau în altă limbă decât cea maternă, li se asigură, la cerere şi în condiţiile legii, ca disciplină de studiu, Limba şi literatura maternă, Istoria şi tradiţiile minorităţii naţionale respective și educația muzicală. Asemenea structuri de învăţământ funcţionează pentru minorităţile: armeană, bulgară, cehă, croată, germană, greacă, maghiară, polonă, rromani, rusă, sârbă, slovacă, tătară, turcă, ucraineană.

Art. 3. – La solicitarea părinţilor, tutorilor  sau a organizaţiilor minorităţilor naţionale, se realizează, în condiţiile legii, grupe, clase, sau unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiilor minorităţilor naţionale și a educației muzicale, în condiţiile prevăzute în Art. 2. al prezentei Metodologii.

Art. 4. – Învăţământul cu predare în limbile minorităţilor naţionale este reglementat din punct de vedere juridic de Constituţia României, Art. 32 (3), forma modificată şi completată, de LEN şi de diferite tratate, declaraţii, convenţii internaţionale, ratificate de România.

Art. 5. – Sistemul de învăţământ preuniversitar actual cu predare în limbile minorităţilor naţionale îl constituie grupele/clasele, unităţile şi secţiile de învăţământ:

a)                  preşcolare pentru minorităţile naţionale: maghiară, germană, ucraineană, sârbă, slovacă, cehă, croată, bulgară, rromani, italiană;

b)                  primare pentru minorităţile naţionale: maghiară, germană, ucraineană, sârbă, slovacă, cehă, croată, rromani, italiană;

c)                   gimnaziale pentru minorităţile naţionale: maghiară, germană, ucraineană, sârbă, slovacă, rromani, italiană;

d)                  liceale pentru minorităţile naţionale: maghiară, germană, ucraineană sârbă, slovacă, turcă, bulgară;

e)                  postliceale, profesionale şi de maiştri pentru minoritatea: maghiară.

Art. 6. – Conform prevederilor legale, în învăţământul preuniversitar disciplinele specifice activităţii de predare în limbile minorităţilor naţionale sunt:

a)                  Limba şi literatura maternă;

b)                  Istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale respective;

c)                  Educaţia muzicală.

…………………….

Descarca documentul:

proiect_metodologie_predare_limba_materna_minoritati

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close