Proiect metodologie miscare personal didactic

Proiect de metodologie cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013

Art. 1. – Prezenta Metodologie este elaborată în baza prevederilor art. 18, 19, 61, 62, 63, 68, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 149 alin. (3), 234, 247, 248 alin. (3)-(6), 252, 253, 254, 255, 262, 268, 279, 280, 281, 282 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Art. 2. – Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei Metodologii, se au în vedere: unităţile de învăţământ cu personalitate juridică la data de 1 septembrie 2012, care se organizează şi funcţionează conform art.19 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, unităţile de învăţământ conexe ale învăţământului preuniversitar şi unităţile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, care se organizează şi funcţionează conform art. 99-100 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. La decizia unităţilor de învăţământ şi a autorităţilor administraţiei publice locale se pot înfiinţa consorţii şcolare, conform art. 62 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Art. 3. – (1) Statutul de cadru didactic titular al sistemului naţional de învăţământ preuniversitar, conform art. 252 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedră – ordine de ministru, decizii ale inspectorului şcolar general, dispoziţii de repartizare – emise de instituţii abilitate în acest sens: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectorate şcolare, comisii naţionale de repartizare.

(2) Cadrele titularizate în baza Instrucţiunii nr. 3/2011 pentru punerea în aplicare a  art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 au statut de cadre didactice titulare ale unităţilor de învăţământ, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

(3) Cadrele didactice care au promovat examenul de definitivare în învăţământ au dobândit titlul de profesor cu drept de practică în învăţământul preuniversitar.

…………………..

Descarca documentul:

proiect_metodologie_miscare_personal_didactic

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close