Proiect metodologie gradatie de merit

Proiect de metodologie si criterii privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

Art. 1.(1) Prezenta Metodologie este elaborată în baza prevederilor art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

(2) Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei Metodologii, se au în vedere unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică.

Art. 2.(1) Numărul de gradaţii care se vor acorda se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, se scade numărul de gradaţii acordate în ultimii 3 ani, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice.

(2) În situaţia în care personalului didactic, cel de conducere, inclusiv celui din cluburile sportive şcolare şi din palatele copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor i se modifică locul de muncă, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează gradaţia de merit.

(3) În situaţia în care personalul didactic din învățământ beneficiar al gradaţiei de merit este detaşat în alt judeţ, acesta îşi păstrează gradaţia de merit, în condiţiile  art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În situaţia în care cadrele didactice beneficiare ale gradaţiei de merit sunt pretransferate/transferate în alt judeţ, acestea îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit, pentru anul respectiv, la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, în care s-a pretransferat/transferat.

(5) La solicitarea unităţii de învăţământ în care cadrul didactic beneficiar al gradaţiei de merit s-a transferat, inspectoratul şcolar îi poate acorda gradaţie de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii, în cazul în care acestuia nu i s-a putut acorda în anul şcolar anterior.

Art. 3.Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă efectivă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2011.

Art. 4. – (1) Personalul didactic din învăţământ care a beneficiat de gradaţie de merit poate participa la un nou concurs.

(2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradaţie de merit, de la eliberarea din învăţământ în vederea pensionării.

…………………

Descarca documentul:

proiect_metodologie_gradatie_merit

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close