Proiect metodologie formare continua

Proiect de metodologie privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar

Art. 1 – Prezenta Metodologie a fost elaborată în baza prevederilor art. 45, art. 104, art. 105, art. 242, art. 243, art. 244, art. 255, art 275 şi ale art. 280 din Legea educației naționale nr.1/ 2011.

Art. 2 – Prezenta Metodologie reglementează cadrul general, instituțional, conceptual și procedural, prin care se realizează formarea continuă a personalului din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar și din unitățile conexe ale acestuia, precum și din alte instituții sau organizații de educație, componente ale sistemului de învățământ preuniversitar din România, potrivit legii.

Art. 3 – (1) Personalul încadrat în învățământul preuniversitar beneficiază de dreptul de a participa la oricare din formele de pregătire și de organizare a perfecționării/formării continue prevăzute în prezenta Metodologie, în țară sau în străinătate.

(2) Cadrele didactice care predau la grupe sau clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale au dreptul la pregătire şi perfecţionare conform prevederilor art. 45 alin. (11) din Legea educației naționale nr.1/ 2011.

(3) Cadrele didactice care predau la clase în regim normal, intensiv sau bilingv, într-una dintre limbile de circulație internațională studiate, au dreptul la pregătire și perfecționare în limba străină predată, în țară sau în străinătate, în parteneriat cu Ambasadele țărilor a căror limbă se studiază.

Art. 4 – Personalul didactic, de conducere, îndrumare şi control, precum şi personalul didactic auxiliar participă la activităţile de formare continuă, în condiţiile art. 275 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Art. 5 –  (1) Formarea continuă se realizează în principal prin:

a)      programe și activități de perfecționare a pregătirii științifice, psihopedagogice și didactice

b)      programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării și evaluării învățământului;

b) cursuri de pregătire și susţinerea examenelor de obținere a gradelor didactice II si I;

c) programe de conversie profesională;

d) studii corespunzătoare unei specializari din alt domeniu de licenţă.

(2) Formarea continuă și formarea iniţială sunt concepute ca procese interdependente, între care se stabilesc interacțiuni și pârghii de autoreglare menite să adapteze permanent formarea personalului didactic la dinamica proceselor şi sistemelor de educație.

Art. 6 – Potrivit prezentei Metodologii, formarea continuă a personalului didactic se întemeiază pe modelul abordării prin competențe și pe conceptul de dezvoltare cumulativă a nivelului de competență a personalului didactic. Nivelul de competență vizat prin programele și activitățile de formare continuă/perfecționare este evaluat în funcție de:

a) capacitatea cadrului didactic de a mobiliza, a combina și a utiliza în mod autonom capacitățile de cunoaștere, abilităţile și competențele generale și cele profesionale în acord cu evoluția curriculum-ului național şi cu nevoile de educație.

b) capacitatea cadrului didactic de a face faţă schimbării, situaţiilor complexe precum şi unor situaţii de criză.

……………..

Descarca documentul:

proiect_metodologie_formare_continua

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close