Proiect metodologie examinare sanatate prescolari si elevi

Proiect de metodologie privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

Art. 1. – Prezenta Metodologie  de examinare a stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicală gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, a fost elaborată  în temeiul art. 85 (2), din Legea nr.1/2011, Legea educației naționale.

Art. 2. – (1) Statul asigură copilului protecția și îngrijirea necesare în vederea asigurării bunăstării sale, ținând seama de drepturile și obligațiile părinților săi, ale reprezentanților săi legali sau ale altor persoane cărora acesta le-a fost încredințat în mod legal, inclusiv  dreptul la educație și la sănătate.

(2)  Statul asigură  asistentă  medicală și măsurile de ocrotire a sănătății pentru toți copiii, cu accent pe dezvoltarea măsurilor primare de ocrotire a sănătății;

Art. 3.(1) Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată preşcolarilor si elevilor pe toată perioada în care se află în unităţile de învăţământ se asigură în cabinetele medicale şi de medicină dentară din grădiniţe şi şcoli.

(2) Acolo unde nu există cabinete medicale şi de medicină dentară în grădiniţe şi şcoli, asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) se realizează prin medicii şi medicii dentişti din localităţile respective sau din localităţi apropiate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 808 din 3 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4.Examinarea şi evaluarea stării de sănătate acordată prin asistenţa medicală şi de medicină pentru preşcolari și elevi se asigură pe toată perioada în care aceştia se află în unităţile de învăţământ, având următoarele componente:servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi – identificarea şi  managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii, gestionarea circuitelor funcţionale, verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică;

  1. servicii de menţinere a stării de sănătatea individuale şi colective – imunizări, triaj epidemiologic;
  2. servicii de examinare a  stării de sănătate a elevilor – evaluarea stării de sănătate, monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice, eliberarea documentelor medicale necesare;
  3. servicii de asigurare a stării de sănătate individuale – acordarea de scutiri medicale, acordarea de îngrijiri medicale pentru afecţiuni curente, care nu necesită apelarea la Serviciul Unic de Urgență – 112, până la preluarea copilului de către medicul de familie sau în colaborare cu acesta;
  4. activităţi  de educaţiei pentru sănătate și de promovare a unui stil de viaţă sănătos.

……………………

Descarca documentul:

proiect_metodologie_examinare_stare_sanatate_prescolari_elevi

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close