Proiect metodologie concurs inspectori generali si director CCD

Proiect de metodologie de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general/general adjunct din inspectoratele scolare si de director al Casei Corpului Didactic

Art. 1. – Prezenta metodologie este elaborată în baza prevederilor  art. 234, art. 245, art. 246, art. 255, art. 256, art. 259, art. 260, art.263, art. 269, art. 270, art. 275, art. 284 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

Art. 2. – (1) Funcţiile de inspector şcolar general/general adjunct de la inspectoratul şcolar şi de director al casei corpului didactic se ocupă prin concurs, organizat în baza prevederilor art. 260 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

(2) La concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general/general adjunct de la inspectoratul şcolar şi de director al casei corpului didactic poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

a)      este membru al corpului national de experti în managementul educational;

b)      este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;

c) este personal didactic titular în învăţământ/ într-o unitate de învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;

d) are o vechime în învăţământul preuniversitar, de cel puţin 8 ani din care cel puţin 5 în ultimii 10 ani ;

e) a obţinut calificativul „foarte bine”, în ultimii cinci ani si nu a fost sanctionat  disciplinar în anul scolar curent;

f) are recomandare/caracterizare (aceasta vizează calităţile profesionale, manageriale şi morale) din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ, sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, sau recomandarea senatului universităţii sau a  organului de conducere al instituţiei în care candidatul, îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;

g) dovedeşte calităţi în activitatea didactică şi în funcţii de conducere, îndrumare şi control anterioare, în sistemul de învăţământ preuniversitar;

h) nu a desfăsurat politie politică, nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul  de a ocupa un post didactic prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

i) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;

j) la data susţinerii concursului, are vârsta cu cel puţin 4 ani mai mică decât vârsta legală de pensionare.

……………….

Descarca documentul:

proiect_metodologie_concurs_inspectori_generali_director_ccd

 

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close