Proiect metodologie concurs directori

Proiect de Metodologie de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica

Art. 2 (1) La concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică (denumite în continuare unităti de învătământ) pot candida  persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a)               au absolvit cu diplomă studii universitare de licentă;

b)              sunt membre ale corpului national de experti în management educational, conform prevederilor art. 246, alin. (3)/art. 257, alin. (1) din Legea educatiei nationale nr.1/2011;

c)               sunt titulare în unitatea de învătământ respectivă si au o vechime la catedră de cel puţin 5 ani;

d)              dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul „Foarte bine” în ultimii 3 ani consecutiv şi nu au fost sancţionate disciplinar în anul şcolar curent;

e)               nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa un post didactic prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

f)               sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;

g)              nu au desfăsurat activităti de politie politică;

h)               la data susţinerii concursului, au vârsta cu cel puţin 4 ani mai mică decât vârsta standard de pensionare.

(2)  La unităţile de învăţământ cu filiera tehnologică se recomandă ca unul dintre directori să fie de specialitate (inginer, economist, medic etc.), iar la filiera vocaţională şi la unităţile de învăţământ special, se recomandă ca unul din directori să aibă specialitatea corespunzătoare profilului unităţii de învăţământ.

(3)  La unitătile de învătământ cu învătământ primar/prescolar cu peste 20 de formatiuni de studiu   se recomandă ca unul dintre directori să fie profesor pentru învătământul prescolar/primar.

(4)  În cazul unitătilor de învătământ preuniversitar în care există clase cu predare în limbi materne diferite, unul dintre directori este cadru didactic din rândul minoritătii.

(5) Incompatibilitătile la exercitarea functiilor de director si director adjunct sunt reglementate de prevederile art. 234 alin. (5) si art. 257 alin. (4)  din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

…………

Descarca documentul:

proiect_metodologie_concurs_directori

 

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close