Proiect metodologie clase cu frecventa redusa

Proiect de metodologie de organizare şi funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă în învăţământul preuniversitar obligatoriu

Art. 1. (1) Prezenta metodologie este elaborată cu respectarea prevederilor art. 32 din Constituţia României şi aplică principiile prevăzute în Art. 3 din Legea Nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, fiind elaborat cu respectarea Art. 16, 22 – 25, 63, 66 – 68,  din lege.

Art. 2.   Învăţământul obligatoriu este gratuit pentru toţi cetăţenii României şi are ca obiectiv principal formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie şi a competenţelor generale şi specifice derivate din fiecare disciplină de studiu din curriculum naţional.

Art. 3. În mod excepţional, învăţământul obligatoriu se poate organiza la forma cu frecvenţă redusă, pentru persoanele care au promovat un număr de clase  din  învățământul obligatoriu,  dar nu au absolvit  cu certificate/adeverinţă această formă de  învăţământ, care se pot înscrie  în clasa imediat următoare celei promovate, pe baza actelor doveditoare (foaie matricolă în original şi adeverinţă eliberată de  şcoală).

Art. 4.   (1) Persoanele care nu au absolvit clasa pregătitoare, dar care au depăşit vârsta de 10 ani, pot solicita înscrierea în clasa I cu frecvenţă redusă numai dacă prezintă  un raport de evaluare similar celui întocmit la sfârşitul clasei pregătitoare din învăţământul cu frecvenţă. Raportul se va întocmi de către o comisie constituită,la nivelul şcolii, din cadre didactice din învăţământul primar, la cererea persoanei în cauză, cu cel puţin o săptămână înainte de începerea perioadei de înscriere.

(2) Rezultatul evaluării solicitate (ADMIS/RESPINS) se va afişa la avizierul şcolii cu 24 de ore înainte de începerea perioadei de înscriere şi  nu poate fi contestat.

(3) Pentru elevii minori aflaţi în situaţia prezentată la alineatul (1), solicitarea de înscriere se va face de către părinte/ tutore legal.

Art. 5. (1)  Inspectoratele şcolare  judeţene/al Municipiului Bucureşti stabilesc reţeaua unităţilor în care se organizează învăţământul obligatoriu cu frecvenţă redusă, pe baza solicitărilor acestora.

(2) inspectoratele şcolare judeţene/ al Municipiului Bucureşti transmit MECTS, spre aprobare, planurile de şcolarizare, pentru învăţământul obligatoriu cu frecvenţă redusă.

Art. 6. (1) Pentru organizarea învăţământului obligatoriu cu frecvenţă redusă, statul asigură finanţarea de bază pentru toţi  elevii.

(2) Finanţarea de bază se face în limitele costului standard per elev, conform metodologiei elaborate de M.E.C.T.S.

Art. 7. (1) Învăţământul  obligatoriu cu frecvenţă redusă se poate organiza în unităţile de învăţământ  primar şi gimnazial  în care se desfăşoară  învăţământul cu frecvenţă.

(2) În reţeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, clasele cu frecvenţă redusă pot fi organizate atât în limba română, cât şi în limbile minorităţilor naţionale.

(3) Unităţile şcolare din învăţământul particular  acreditat pot înfiinţa şi clase cu frecvenţă redusă, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

………………….

Descarca documentul:

proiect_metodologie_frecventa_redusa

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close