Profilul de competență al directorului de unitate școlară

Principalele coordonate ale eficienţei funcţiilor manageriale de director şcolar sunt:

• să nu manifeste tendinţa de supraestimare a funcţiei, de conside-rare a faptului că funcţia îţi dă drepturi nelimitate;

• fiecare să-şi cunoască drepturile şi îndatoririle conferite de funcţie;

• acţiunile lor să corespundă aşteptărilor cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinţilor, ale comunităţii locale etc.;

• realizarea legăturilor corespunzătoare cu ierarhiile superioare;

• existenţa cunoştinţelor, a deprinderilor, a aptitudinilor, a atitudinilor şi trăsăturilor morale corespunzătoare funcţiei;

• să realizeze obiectivele stabilite pentru unitatea pe care o conduce şi pentru disciplina pe care o coordonează.

Prezentăm, mai jos, competenţe posibile pentru director:

Competenţe pedagogice:

• să conducă procesul de predare-învăţare şi să valorifice cunoştinţe ştiinţifice de specialitate, psihopedagogice şi metodice la nivel înalt;

• să dovedească autoritate profesională recunoscută de cadrele didactice de specialitate;

• să demonstreze că poate lucra cu adulţi de diferite vârste şi îi poate motiva pentru realizarea obiectivelor propuse;

• să elaboreze şi să folosească instrumente de evaluare a procesului de predare-învăţare şi a nivelului de pregătire al elevilor;

• să posede cunoştinţe de psihologie şi de metodică.

Competenţe manageriale:

• să conducă grupuri ale organizaţiei şcolare şi să obţină rezultate cu acestea;

• să respecte legislaţia în domeniul învăţământului;

• să fie receptiv la nou şi creativ;

• să fie capabil să coordoneze activităţi diverse;

• să elaboreze fişa postului şi regulamentul de ordine interioară al şcolii;

• să fie capabil să se autoevalueze periodic şi să realizeze schimbări în urma autoevaluării;

• să realizeze diagnoza, prognoza şi proiectarea activităţilor orga-nizaţiei şcolare;

• să posede abilitatea de a ierarhiza sarcini;

• să gestioneze corect bugetul de timp al membrilor organizaţiei şcolare;

• să posede cunoştinţe generale din domeniul financiar-contabil.

Competenţe decizionale:

• să stabilească variante ale deciziei şi să o aleagă pe cea mai potrivită problemei pe care o are de rezolvat;

• să lucreze în grup sau în echipă;

• să motiveze membrii organizaţiei şcolare pentru a-l urma ca leader;

• să dovedească flexibilitate şi curaj în luarea deciziilor;

• să urmărească implementarea deciziilor;

• să-şi asume responsabilitatea pentru toate acţiunile întreprinse.

Competenţe de relaţionare:

• să alcătuiască o echipă managerială pe criterii de competenţă;

• să manifeste încredere şi respect faţă de cei pe care îi conduce;

• să comunice deschis cu membrii organizaţiei şcolare şi să manifeste corectitudine în relaţiile cu aceştia;

• să delege responsabilităţi în cadrul organizaţiei şcolare;

• să colaboreze cu personalul din subordine;

• să consilieze cadrele didactice pe diverse probleme.

Competenţe de formare:

• să stabilească domeniile de formare pentru membrii organizaţiei şcolare;

• să realizeze programe de formare în unitate;

• să realizeze activităţi de formare;

• să motiveze cadrele didactice pentru propria dezvoltare profesională;

• să consilieze cadrele didactice pentru realizarea schimbărilor în procesul de predare-învăţare.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close