Precizări referitoare la realizarea examenului psihologic al cadrelor didactice

Adresa nr. 8120/632 din 13.09.2012 a Colegiului Psihologilor din România

Prin prezenta, Colegiul Psihologilor din România, în calitate de autoritate competentăîn reglementarea standardelor de calitate în serviciile psihologice, vă aduce câteva precizări referitoare la realizarea examenului psihologic al cadrelor didactice și altor categorii de personal din învățământul preuniversitar.

Potrivit dispozițiilor art. 13 lit. j) din Legea nr. 319/2006, angajatorul are obligația realizării examenului psihologic la angajare și a examenului psihologic periodic, în cazul în care starea de aptitudine, din punct de vedere psihologic, reprezintă o condiție pentru ocuparea unei funcții. Examenul psihologic la angajare și examenul psihologic periodic au caracter psihoatitudinal, sunt realizate în mod distinct de examenele medicale la angajare și cele periodice, fiind prestate numai de către furnizorii de servicii psihologice, prevăzuți la art. 14-15 din Legea nr. 213/2004, cu competențe în specialitatea ”psihologia muncii și organizațională”. În funcție de necesitate, psihologul în specialitatea ”psihologia muncii și organizațională” poate solicita realizarea unei examinări suplimentare de către un psiholog clinician.

În acest context, examinarea psihologică a cadrelor didactice are caracter special, având un cadru legal care derogă de la dispozițiile cu caracter general privind sănătatea și securitatea în muncă, acestea neputând fi confundate cu serviciile specifice de medicina muncii.

Potrivit dispozițiilor art. 93 din Legea educației naționale, hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară și disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unității de învățământ de către consiliul de administrație, cu votul a 2/3 din totalul membrilor. Directorul unității de învățământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administrație. Angajatorul este unitatea de învățământ.

Potrivit dispozițiilor art. 233 alin. (2) coroborate cu dispozițiile art. 234 alin. (4) din actul normativ menționat mai sus, personalul didactic trebuie să fie apt din punct de vedere psihologic pentru îndeplinirea funcției pe toată perioada îndeplinirii funcției didactice, în vederea evitării stării de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală. Aceleași prevederi se aplică, în mod similar, funcțiilor de conducere, de îndrumare și control, precum și personalului din unitățile conexe învățământului.

Responsabilitatea pentru modul de realizare a examenului psihologic aparține inspectoratelor școlare județene și directorilor unităților de învățământ.

Examenul psihologic trebuie să surprindă starea psihologică a persoanei la un moment cât mai apropiat de acela al exercitării funcției pentru care se realizează examinarea.

Angajatorul are competența de a contracta serviciile psihologice de examinare periodică a cadrelor didactice și a altor categorii de personal din învățământul preuniversitar, la începutul fiecărei perioade școlare.

Președinte,

prof.univ.dr. Mihai Anitei

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close