Portofoliul profesorului de Educație fizică și sport

 • Decizia de numire (titularizare, suplinire) (în copie);
 • Fişa postului;
 • Curriculum Vitae;
 • Încadrare: clase, orar – inclusiv programul suplimentar;
 • Documente de activitate curriculară, extracurriculară și extrașcolară (programe şcolare în uz, ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare; precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii; programe ale examenelor naţionale; programe şcolare pentru discipline opţionale, regulament și precizări ale organizării și desfășurării concursurilor școlare, rezultate);
 • Documente de proiectare didactică: graficul anual de eşalonare a unităţilor de învăţare, planurile calendaristice semestriale; proiectarea unităţilor de învățare; proiect de lecție, fişele individuale ale elevilor;
 • Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă;
 • Instrumente de lucru şi de evaluare : teste sumative, predictive şi altele; rezultatele la concursurile şcolare ( ONSS) zonale şi naţionale; rezultatele evaluării predictive; rezultatele evaluărilor periodice și finale;
 • Cursuri opţionale – programa, suport de curs, materiale auxiliare;
 • Lista mijloacelor didactice din dotare;
 • Evidenţa elevilor înscrişi la CSS –uri şi rezultatele lor;
 • Documente privind calitatea de expert în educație, mentor, formator local/ judeţean/ naţional; coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al I.S.J./I.S.M.B.; îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie  al revistelor de specialitate; evaluator manuale; membru în comisii ştiinţifice;
 • Calificativul acordat de către C A al unităţii şcolare (copie).

Varianta ISJ Bacău

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close