Portofoliul cadrului didactic

I.  PROIECTARE / EVIDENŢĂ/ EVALUARE
1. PROIECTARE
a) Planificare anuală ;
b) Proiectarea unităţilor de învăţare ;
c) Programe şcolare pentru discipline opţionale noi;
d)  Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă ;
e) Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi in învăţare;
f) Crearea de softuri educaţionale în specialitate.
2. EVIDENTA
a)  Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă;
b)  Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile de profil/ olimpiade, alte concursuri;
c)  Rezultate la examene naţionale ;
d)  Rezultatele evaluării predictive ;
e)  Rezultatele evaluărilor periodice ;
f)  Graficul de desfăşurare a tezelor semestriale ;
g)  Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei   prin utilizarea programului A.E.L. în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare;
h)  Evidenta elevilor capabili de performanta ;
i)  Evidenta elevilor care prezintă dificultăţi in învăţare ;
j)  Orarul saptamanal si al pregatirilor suplimentare;
k)  Subiecte la teze semestriale (unde este cazul);
l)  Fisa de autoevaluare pentru obtinerea calificativului anual;
3. INSTRUMENTE DE EVALUARE SI NOTARE
a)  chestionare
b)  tipuri diferite de itemi de evaluare;
c)   grile ;
d)  teste, etc. ;
4. RESURSE MATERIALE PROPRII (liste)
a) cărţi, almanahuri, culegeri, texte, teste, etc. ;
b) dischete, CD-uri, DVD-uri, casete video, casete audio, folii retroproiector, etc. ;
c) atragerea de finanţări pentru activităţi în specialitate;
5.DOCUMENTE CURRICULARE NECESARE
a) Programe şcolare ;
b) Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare ;
c) Precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii ( M.Ed.C., I.S.J. ) ;
d) Programele de examene naţionale ;
e) Subiectele pentru examene naţionale.
6. ACTIVITATI EXTRACURRICULARE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL SPECIALITĂŢII:
a) mese rotunde, dezbateri, întâlniri ;
b) excursii, drumeţii ;
c) activităţi desfăşurate în vederea realizării echităţii în educaţie.

II.  DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI ÎNAINTARE   ÎN  CARIERĂ
1. PERFECTIONARE METODICA
a)  definitivat, grade didactice, doctorat ;
b)  cursuri de perfecţionare, formare şi abilitare curriculară;
c)  participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane ;
d)  participare cu referate la cercurile pedagogice ;
e)  cercetare ştiinţifică.
2. ACTIVITATE PUBLICISTICA
a)  articole in diverse publicaţii ;
b)  cărţi in domeniul educaţional;
c)  caiete metodice / ghiduri metodologice ;
3. DOCUMENTE PRIVIND CALITATEA DE :
a) mentor ;
b) tutore;
c) formator local/ judeţean/ naţional;
d) propunător de subiecte la concursuri/ olimpiade/ examene naţionale;
e) membru în comisia de organizare a concursurilor/ olimpiadelor/ examenelor naţionale;
f) însoţitor/ supraveghetor al elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare;
g) membru în Comisia naţională de specialitate/ comisii de  lucru ale I.Ş.J./ M.Ed. C.( contribuţii la elaborarea de  programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ ghiduri, manuale şcolare, auxiliare didactice, etc.)
h) coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al inspectorului de specialitate;
i) îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie al revistelor de specialitate;
j) evaluator manuale;
k) membru în comisii ştiinţifice;
4. PARTICIPAREA LA PROIECTE ŞI PARTENERIATE:
a) rezultatele comunicării cu părinţii şi autorităţile locale concretizate în reducerea abandonului şcolar a delicvenţei juvenile, a comportamentelor marginale
b) proiecte de parteneriat educaţional: local/ judeţean / naţional / internaţional;
c) proiecte în cadrul programelor de reformă coordonate de I.Ş.J./ M.Ed.C.;
d) coordonarea activităţilor Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară;
e) integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale;realizări în educaţia adulţilor şi reconversia profesională.
5. PREMII ŞI RECOMPENSE:
a) scrisori de mulţumire, diplome, ordine, medalii acordate de M.Ed. C., Guvernul/ Preşedinţia României, alte instituţii centrale;
b) salarii de merit, gradaţii de merit, scrisori de mulţumire, diplome acordate la nivel local şi judeţean.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close