OMECS 3169-2015 Concurs inspectori generali, adjuncți, directori CCD

ORDIN Nr. 3169 din 4 februarie 2015
privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 99 din 6 februarie 2015

În conformitate cu prevederile art. 94 şi art. 259 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

ART. I
Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 26 octombrie 2011, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera i) va avea următorul cuprins:
„i) la data susţinerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.”

2. La articolul 7, literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
„b) membri: un director general/director din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, 7 inspectori/consilieri din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi/sau cadre didactice; cel puţin un membru al comisiei va avea competenţe de elaborare a subiectelor pentru următoarele limbi străine ce pot fi alese de candidaţi: engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, rusă;
c) secretar: un inspector/consilier din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.”

3. La articolul 11, alineatul (1), litera b), punctele (i) şi (ii) vor avea următorul cuprins:
„(i) rezolvarea a 10 itemi de management educaţional şi administrativ, dintre care 2 itemi vor fi formulaţi în limba străină aleasă de candidat; fiecare item este punctat, conform fişei de evaluare prevăzute în anexa nr. 11, cu 0,85 puncte;
(ii) expedierea la o adresă de e-mail indicată de comisia de concurs a testului rezolvat, care este punctată, conform fişei de evaluare prevăzute în anexa nr. 5, cu 1,50 puncte;”.

4. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Punctajul maxim pentru fiecare probă de concurs este de 50 de puncte. Punctajul minim de promovare a fiecărei probe de concurs este de 35 de puncte.”

5. Anexele nr. 5 şi 8 – 10 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 – 4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,
Sorin Mihai Cîmpeanu
Bucureşti, 4 februarie 2015.
Nr. 3.169.

[stextbox id=”download”]Descarcă documentul

OMECS_3169_2015_concurs_inspectori_generali_adjuncti

[/stextbox]

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close