Notă privind aplicarea prevederilor Legii nr. 71/2015

Notă privind aplicarea prevederilor Legii nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Prin legea nr. 71/2015 s-au introdus o serie de reglementări, printre care:

Art. 1 alin. (5¹) din O.U.G. nr. 83/2014 aprobată din Legea nr. 71/2015 prevede că „Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), personalul din aparatul de lucru al Parlamentului și din celelalte instituții și autorități publice, salarizat la același nivel, precum și personalul din cadrul Consiliului Concurenței și al Curții de Conturi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din aceste instituții, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază și al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice pentru fiecare funcție/grad/treaptă și gradație, va fi salarizat la nivelul maxim dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.“

Art. 5 alin. (1¹) și (1²) din O.U.G. nr. 83/2014 aprobată prin Legea nr. 71/2015 prevăd că:

„(1¹) Prin nivel de salarizare în plată pentru funcțiile similare se înțelege același cuantum al salariului de bază cu cel al salariaților având aceeași funcție, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum și sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplinește aceleași condiții de studii – medii, superioare, postuniversitare, doctorate –, de vechime și își desfășoară activitatea în aceleași condiții, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării.

(1²) Prevederile alin. (1¹) se aplică și pentru calculul indemnizației de încadrare pentru persoanele care sunt demnitari, ocupă funcții publice și de demnitate publică, ca unică formă de remunerare a activității corespunzătoare funcției.“

Prin Legea nr. 71/2015 s-a creat posibilitatea ca personalul încadrat în instituțiile și autoritățile publice care avea un nivel al salariului de bază și al sporurilor mai mic decât cel stabilit la nivel maxim în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice pentru fiecare funcție/grad/treaptă și gradație, să fie salarizat la nivelul maxim dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Această prevedere se aplică și în cadrul stabilirii cuantumului gradațiilor de care a beneficiat personalul care a avansat în gradație după anul 2010.

De asemenea, prin această lege, s-a creat posibilitatea ca personalul care a fost încadrat înainte de 2009, precum și personalul încadrat după anul 2009 care a obținut titlul științific de doctor, să beneficieze de același nivel al salariului de bază de care a beneficiat personalul încadrat pe aceeași funcție/grad/treaptă și gradație și care a deținut titlul științific de doctor anterior anului 2010.

Până la aprobarea O.U.G. nr. 83/2014 prin Legea nr. 71/2015, personalul care a obținut titlul științific de doctor după anul 2009 nu a beneficiat de o majorare a salariului de bază în mod similar cu persoanele care au deținut titlul științific de doctor anterior anului 2010.

De asemenea, cuantumul sporurilor (spor de stabilitate, confidențialitate, etc.) a fost păstrat la nivelul anului 2009, neputând fi actualizate pentru personalul încadrat înainte de anul 2009 și nici acordate în mod similar personalului încadrat după anul 2009, întrucât legea nu prevedea această posibilitate.

În cazul funcționarilor publici încadrați sau promovați după anul 2010, li s-a păstrat treapta 3 de salarizare, creându-se o discriminare între aceștia și cei care sunt încadrați la nivel maxim, deși desfășoară aceeași activitate.

Acordarea gradațiilor la trecerea într-o tranșă superioară de vechime în muncă după anul 2010 a condus la diferențe salariale pentru aceeași gradație, datorită modului diferit de determinare a cuantumului gradației, utilizându-se procente  diferite după anul 2010 față de anul 2009.

În contextul în care prevederile sus-menționate nu se vor aplica personalului din toate instituțiile și autoritățile publice, se va crea o discriminare salarială între instituțiile și autoritățile publice care va genera procese în instanță, care vor fi câștigate de către salariați, și vor duce la plata acestor drepturi actualizate la data plății cu rata inflației precum și a cheltuielilor de judecată aferente.

De asemenea, aplicarea prevederilor Legii nr. 71/2015 trebuie să se realizeze de către ordo­natorii de credite cu respectarea preve­derilor Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.

Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,
Rovana PLUMB

Ministrul Finanțelor Publice,
Eugen Orlando TEODOROVICI

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close