MEN – Precizări privind organizarea activității în anul școlar 2014-2015

Nota nr. 56605 din 22.09.2014 – Precizări privind organizarea activității în anul școlar 2014-2015

1. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3637/19.06.2014 cu privire la structura anului școlar 2014-2015, cursurile pentru elevii din clasele a VIII-a se încheie la data de 12 iunie 2015.

2. Cadrele didactice din unitățile de învățământ gimnazial vor planifica activitatea claselor a VIII-a astfel încât să se realizeze parcurgerea integrală a programelor școlare.

3. Pentru perioada 15-19 iunie 2015, conducerile unităților de învățământ gimnazial vor atribui cadrelor didactice care predau la clasa a VIII-a, în completarea numărului de ore de predare diminuat prin încheierea cursurilor acestor clase, sarcini de lucru specifice sfârșitului de an școlar, pregătirii Evaluării Naționale, precum și admiterii în clasa a IX_a. Se va avea în vedere inclusiv organizarea în școală, pentru absolvenții claselor a VIII-a, de ore de pregătire pentru Evaluarea Națională.

4. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3637/19.06.2014 cu privire la structura anului școlar 2014-2015, cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în data de 29 mai 2015.

5. Cadrele didactice din unitățile de învățământ liceal vor planifica activitatea claselor terminale de liceu astfel încât să se realizeze parcurgerea integrală a programelor școlare.

6. Cadrele didactice din unitățile de învățământ liceal, filiera tehnologică, vor planifica activitatea claselor terminale de liceu astfel încât să se realizeze parcurgerea integrală a programelor școlare, respectând un număr de 4 săptămâni alocate stagiilor de pregătire practică.

7. În conformitate cu calendarul de desfășurare a examenului de bacalaureat – 2015, aprobat prin OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat – 2015, în peerioada 08-26 iunie 2015, absolvenții claselor terminale de liceu susțin probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română și, după caz, în limba maternă, a competențelor digitale și a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

8. În perioada 1-19 iunie 2015, conducerile unităților de învățământ liceal vor atribui cadrelor didactice care predau la clasele terminale, în completarea numărului de ore de predare diminuat prin încheierea cursurilor acestor clase, sarcini de lucru specifice sfârșitului de an școlar, pregătirii examenului de bacalaureat, precum și admiterii în clasa a IX-a. Astfel, cadrele didactice al căror orar este diminuat în urma încheierii cursurilor claselor terminale, vor fi implicate cu prioritate în organizarea și desfășurarea probelor de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română și în limba maternă, a competențelor digitale și a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. De asemenea, cadrele didactice de specialitate vor fi implicate în organizarea și desfășurarea probelor de aptitudini și probei de verificare a cunoștințelor de limbi moderne sau materne, prevăzute în calendarul admiterii în clasa a IX-a. Se va avea în vedere inclusiv organizarea în școală, pentru absolvenții claselor a XII-a/a XIII-a, de ore de pregătire pentru examenul de bacalaureat.

9. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3637/19.06.2014 cu privire la structura anului școlar 2014-2015, calculul normei anuale pentru cadrele didactice care predau la clasele din învățământul profesional și tehnic se face pentru 36 de săptămâni. Pentru cadrele didactcie care predau la clasele terminale, se consideră că activitățile desfășurate în conformitate cu prevederile prezentei note, în completarea orelor de predare diminuate în urma încheierii cursurilor claselor terminale, fac parte din norma didactică.

Descarcă documentul – Precizari_activitati

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close