MEN – Precizări privind încadrarea personalului didactic care predă curriculum de specialitate din cadrul ariei curriculare ”Tehnologii”

Nota MEN nr. 56604 din 22.09.2014 – Precizări privind încadrarea personalului didactic care predă curriculum de specialitate din cadrul ariei curriculare ”Tehnologii”

1. În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului Ministrului educației naționale nr. 3637/19.06.2014 privind structura anului școlar 2014-2015, norma didactică pentru anul școlar 2014-2015 se calculează pentru numărul de săptămâni ale anului școlar, respectiv 36 de săptămâni.

2. În învățământul profesional și tehnic (învățământul profesional, liceu – filiera tehnologică, învățământul postliceal), numărul de săptămâni de cursuri este stabilit în conformitate cu prevederile planurilor cadru și ale planurilor de învățământ și poate fi mai mare de 36 de săptămâni (de exemplu 38 de săptămâni pentru tehnician de telecomunicații, clasa a XI-a, ciclul superior al liceului).

3. În funcție de calificarea profesională și de nivelul de calificare, precum și de modul de organizare a activității școlare a unității de învățământ (elaborarea schemei orare, parteneriatul cu agentul economic), structura săptămânilor poate fi diferită și cuprinde prin alternanță:

– săptămâni simple (fără pregătire practică);

– săptămâni mixte, care conțin pregătire teoretică și pregătire practică;

– săptămâni cu pregătire practică comasată/stagii de pregătire practică.

4. Având în vedere prevederile menționate, indiferent de numărul de săptămâni prevăzute în planurile cadru și în planurile de învățământ și de structura săptămânilor, calculul normei anuale pentru cadrele didactice care predau la clasele din învățământul profesional și tehnic se face astfel:

– pentru profesori: 36 săptămâni x 18 ore/săptămână;

– pentru maiștri instructori/profesori de instruire practică: 36 săptămâni x 24 ore/săptămână;

5. Norma didactică pentru personalul didactic din învățământul special se stabilește astfel:

– pentru profesori la predare: 36 săptămâni x 16 ore/săptămână;

– pentru profesori-educatori și profesori pentru instruire practică: 36 săptămâni x 20 ore/săptămână.

6. Încadrarea cu normă întreagă (completă) a cadrelor didactice se face astfel încât numărul de ore realizat anual să fie egal cu cel precizat la punctele 4 și 5.

7. Personalul didactic de predare din învățământul secundar și terțiar nonuniversitar, din învățământul special și personalul de instruire practică cu o vechime în învățământ de peste 25 ani și gradul didactic I care a depus solicitare, va fi încadrat prin reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului.

Personalul didactic care beneficiază de reducerea normei didactice poate avea dreptul la remunerarea activității în regim de plata cu ora sau cumul de norme doar după efectuarea normei complete.

DESCARCĂ documentul – Precizari_incadrare

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close