Masuri privind reglementarea accesului persoanelor in unitatea de invatamant

Asigurarea pazei unitatii de invatamant
1. Paza unitatilor de invatamant preuniversitar se realizeaza cu personal specializat autorizat.
2. In situatia in care nu exista personal de paza specializat, conducerea unitatii de invatamant, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, va lua masurile necesare pentru asigurarea accesului controlat in unitatea de invatamant, a protectiei persoanelor si a bunurilor.
3. Conducerea unitatii de invatamant intooneste, cu sprijinul de specialitate al organelor de politie/jandarmerie, planul de paza al unitatii de invatamant prin care se stabilesc regulile concrete privind accesul, paza si circulatia in interiorul obiectivului. Va fi stabilit de comun acord si va fi afisat numarul de telefon al organelor de politie/jandarmerie la care personalul de paza, profesorul de serviciu, personalul scolii, elevii sau conducerea unitatii de invatamant pot suna in situatia unor incidente violente, sau in cazul intrarii in unitatea de invatamant a unor persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice, turbulente, avand comportament agresiv ori intentia de a deranja ordinea si linistea in institutia de invatamant.

Asigurarea serviciului pe scoala
4. In unitatile de invatamant preuniversitar se organizeaza permanent, pe durata desfagurarii cursurilor, serviciul pe scoala al cadrelor didactice.
5. Serviciul pe scoala al cadrelor didactice va fi organizat in afara orelor de curs ale acestora, in zilele cu program mai putirt incarcat al acestora. Numarul si atributiile profesorilor de serviciu se vor stabili in functie de dimensiunea perimetrului scolar, de numarul elevilor si de activitatile specifice care se organizeaza in unitatea de invatamant.

Reglementarea accesului in unitatea de invatamant
6. Accesul elevilor si al personalului scolii se face prin intrarile stabilite, securizate/pazite corespunzator.
7. Accesul elevilor in unitatea de invatamant va fi permis, in eonformitate cu prevederile regulamentului intern, pe baza legitimatiei/carnetului de elev si a semnelor distinctive
de tinuta si identificare adoptate de unitatea scolara.
8. Accesul in scoala al persoanelor straine (parinti/ reprezentanti legali, rude, vizitatori etc.), numite in continuare vizitatori, se face prin intrarea stabilita de conducatorul unitatii, numita in continuare punct de control, si este permis dupa verificarea identitatii acestora de catre personalul delegat de conducerea unitatii de invatamant in acest scop si dupa primirea unui ecuson pentru vizitatori.
9. Ecusoanele de acces se vor executa conform modelului stabilit de conducatorul unitatii scolare, care are obligatia de a asigura pastrarea ecusoanelor neinmanate si de a viza anual valabilitatea celor aflate in uz, aplicand stampila institutiei in dreptul perioadei corespunzatoare inscrise in acest act. Ecusoanele pentru vizitatori se pastreaza si se elibereaza la punctul de control.
10. Personalul mentionat la punctul 8 va inregistra la punctul de control numele, prenumele, seria si numarul actului de identitate, scopul vizitei, precum si ora intrarii si parasirii incintei unitatii de invatamant in Registrul pentru evidenta accesului vizitatorilor in spatiile unitatii de invatamant.
11. Dupa inregistrarea datelor anterior mentionate, personalul delegat de conducerea unitatii de invatamant in acest scop inmaneaza ecusonui care atesta calitatea de invitat/vizitator. Vizitatorii au obligatia de a purta ecusonui la vedere, pe toata perioada ramanerii in unitatea scolara si de a-1 restitui la punctul de control, in momentul parasirii acesteia.
12. Personalul delegat de catre conducerea unitatii de invatamant va conduce vizitatorul pana la locul stabilit de conducerea unitatii de invatamant pentru intalnirile personalului unitatii de invatamant cu terti si anunta persoana cu care vizitatorul solicita intalnirea.
13. Vizitatorii au obligatia sa respecte reglementarile interne ale unitatii de invatamant referitoare la accesul in unitatea de invatamant si sa nu paraseasca locul stabilit pentru intalnirea cu persoanele din scoala. Se interzice accesul vizitatorilor in alte spatii decat cele stabilite conform punctului 12, fara acordul conducerii unitatii de invatamant. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea din perimetrul unitatii de invatamant a persoanei respective, de catre organele abilitate, si/sau la interzicerea ulterioara a accesului acesteia in gradinita/scoala.
14. Accesul parintilor/ reprezentantilor legali in incintele si in cladirile unitatilor de invatamant preuniversitar este permis in urmatoarele cazuri:
a. la solicitarea educatorilor/invatatorilor/institutorilor/profesorilor diriginti/profesorilor clasei/conducerii unitatilor de invatamant preuniversitar;
b. la sedintele/consultatiile/lectoratele cu parintii organizate de personalul didactic in unitatile de invatamant preuniversitar;
c. pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situatii §colare care implica relatia directa a parintilor/ reprezentantilor legali cu personalul secretariatului unitatilor de invatamant preuniversitar, al cabinetului medical sau cu educatorul/invatatorul/profesorul diriginte/conducerea unitatii de invatamant;
d. la intalnirile solicitate de parinti/reprezentanti legali, programate de comun acord cu educatorii/invatatorii/institutorii/profesorii diriginti/ profesorii clasei /conducerea unitatilor de invatamant;
e. la diferite evenimente publice §i activitati gcolare/extracurriculare organizate in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar, la care sunt invitati sa participe parintii/reprezentantii legali;
f. pentru sprijinirea deplasarii copiilor din invatamantul prescolar, respectiv a elevilor din clasa pregatitoare si din clasa I, in si din sala de curs;
g. in cazul unor situatii speciale, precizate explicit in regulamentele interne ale unitatilor de invatamant preuniversitar.
15. Unitatile de invatamant vor stabili locul in care parintii/ reprezentantii legali pot astepta iesirea copiilor de la cursuri sau pana la care ii pot conduce pe copii la cursuri si vor informa elevii si parintii/ reprezentantii legali despre aceasta.
16. Parintii/ tutorii legali instituiti nu au acces in unitatile de invatamant decat in pauze, cu exceptia cazurilor de forta majora.
17. Este interzis accesul in institutie al persoanelor turbulente sau a celor aflate sub influenta bauturilor alcoolice, a celor avand comportament agresiv, precum si a celor care au intentia vadita de a deranja ordinea si lini§tea in instirutia de invatamant.
18. Se interzice intrarea vizitatorilor insotiti de caini sau care au asupra lor arme sau obiecte contondente, substante toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau usor inflamabile, publicatii avand caracter obscen sau instigator, precum fi stupefiante sau bauturi alcoolice.

Responsabilitati
19. Conducerea unitatii de invatamant are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a) intocmeste, cu sprijinul de specialitate al organelor de politie/ jandarmerie, planul de paza al unitatii de invatamant prin care se stabilesc regulile concrete privind accesul, paza si circulatia in interiorul obiectivului;
b) stabileste atributiile profesorilor de serviciu si a celorlalte persoane din unitatea de invatamant in legatura cu supravegherea elevilor si insotirea, dupa caz, a persoanelor straine, mentinerea ordinei si disciplinei pe timpul desfasurarii programului de invatamant, relatiile cu personalul de paza pentru preintampinarea si semnalarea oricarui caz de patrundere ilicita in incinta gcolii;
c) stabileste orarul scolar, programul de audiente, precum si regulile de acces si comportare in scoala si le afiseaza la punctul de control;
d) organizeaza instruirea cadrelor didactice §i a personalului tehnico-administrativ pentru cunoasterea si aplicarea prevederilor ghidului de proceduri interne;
e) informeaza elevii si parintii/reprezentantii legali ai acestora despre reglementarile interne referitoare la accesul in unitatea de invatamant;
f) informeaza, in regim de urgenta, organele de politie sau jandarmi si inspectoratul scolar asupra producerii unor evenimente de natura sa afecteze ordinea publica, precum si asupra prezentei nejustificate a unor persoane in scoala/gradinita sau in imediata apropiere a acesteia;
g) asigura confectionarea si pastrarea ecusoanelor si vizeaza anual valabilitatea celor aflate in uz, aplicand stampila institutiei in dreptul perioadei corespunzatoare inscrise in acest act.
20. Cadrele didactice au urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a) sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce le revin, in calitate de profesori de serviciu;
b) sa informeze, in regim de urgenta, conducerea unitatii de invatamant si /sau organele de politie/jandarmerie asupra producerii unor evenimente de natura sa afecteze ordinea publica, precum si asupra prezentei nejustificate a unor persoane in incinta scolii sau in imediata apropiere a acesteia. In cazul unor incidente grave sau al unor situatii care pot conduce la acte grave de violenta sau la incidente care pot pune in pericol siguranta elevilor sau a personalului, vor fi informate cu prioritate organele de politie/jandarmerie;
c) conducerile unitatilor de invatamant, educatorii/invatatorii/institutorii/profesorii diriginti/ vor organiza si realiza instruirea elevilor si a parintilor pentru cunoasterea si aplicarea prevederilor regulamentului intern si a procedurilor care reglementeaza prezenta si comportamentul acestora in unitatea de invatamant.

Descarcă documentul aici.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close