Lista documentelor solicitate de ARACIP

Documentele solicitate de ARACIP unităților de învățământ preuniversitar în diferite etape ale evaluării externe, conform legislației specifice a calității:

1. Actul constitutiv al furnizorului de educație.

2. Statutul furnizorului de educație.

3. Hotărâre judecătorească de înființare a furnizorului de educație.

4. Codul de identitate fiscală (CIF) al furnizorului de educație.

5. Documente de deținere/utilizare a spațiilor școlare.

6. Documente de deținere/utilizare a bazei materiale.

7. Proiectul de dezvoltare instituțională – PDI/ plan de acțiune al școlii – PAS.

8. Planuri operaționale.

9. Oferta educațională.

10. Lista dotărilor disponibile.

11. Lista cu fondul de carte propriu.

12. Stat de funcții.

13. Regulamentul de ordine interioară.

14. Lista protocoalelor, acordurilor de colaborare și a parteneriatelor încheiate de unitatea de învățământ, pe ultimul ciclu de învățământ / Protocoalele de colaborare cu diferite instituții, Parteneriate cu unități de învățământ similare din țară și străinătate

15. Contract educațional.

16. Situațiile privind rezultatele elevilor la examenele de finalizare a studiilor, performanțele obținute la concursuri și olimpiade școlare, respectiv situațiile prvind inserția absolvenților pe piața forței de muncă, după caz.

17. Oferta curriculară.

18. Lista obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe aflate în proprietatea unității de învățământ.

19. Lista planurilor de învățământ și a programelor școlare.

20. Lista cadrelor didactice.

21. Declarația-angajament a fiecărui cadru didactic care urmează să desfășoare activități de învățământ în unitatea școlară respectivă.

22. Acte privind inspecțiile și controalele efectuate în unitatea de învățământ pe ultimul ciclu de învățământ, conform registrului de procese-verbale de inspecții.

23. Autorizația sanitară de funcționare, vizată pe anul în curs.

24. Aviz PSI, dacă este cazul, conform legislației în vigoare.

25. Autorizația de funcționare din punct de vedere al sănătății și securității în muncă.

26. Regulamentul CEAC.

27. Decizie privind desemnarea membrilor CEAC.

28. Strategia CEAC.

29. Raportul anual de evaluare internă a calității – RAEI.

30. Proceduri operaționale care să susțină Sistemul de control intern/ managerial.

31. Proceduri de autoevaluare instituțională.

32. Proceduri de evaluare sistematică a așteptărilor educabililor, părinților și altor beneficiari relevanți.

33. Proceduri de evaluare sistematică a satisfacției personalului.

34. Proceduri de comunicare inetrnă, decizie și raportare.

35. Proceduri de identificare și de prevenire a perturbărilor majore.

36. Proceduri de control al documentelor și al înregistrărilor.

37. Proceduri de colectare regulată a feed-back-ului din partea elevilor și a altor factori interesați interni și externi.

38. Instrumente de monitorizare și evaluare internă specifice unității de învățământ (ghiduri de interviu, chestionare, instrumente de analiză cantitativă și calitativă).

39. DOcumente privind progresul în dotarea cu echipamente, materiale, manuale, auxiliarele curriculare, biblioteca/centrul de documentare și informare (CDI).

40. Evidența activității de perfecționare și formare continuă a personalului/ participarea cadrelor didactice la programe și activități de dezvoltare profesională.

41. Portofolii de progres ale elevilor (fișe/ documente de evaluare. indicatori de performanță, lucrări/teste/ produse ale activității).

42. Portofoliile cadrelor didactice (planificări calendaristice, proiectele activităților de învățare, lista manualelor și a auxiliarelor curriculare utilizate, instrumente de evaluare pentru elevi, seturi de bareme de notare a testelor/ lucrărilor elevilor).

43. Procedură privind accesul la informațiile de interes public.

44. Formulare tip – Cerere, solicitare informații de interes public; Reclamație administrativă; răspuns la cerere; răspuns la reclamație administrativă.

45. Registru pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public.

46. Contracte de muncă.

47. Decizii de numire pe post.

48. Fișe de post.

49. Fișe anuale de evaluare a activității.

50. Decizii de încetare a raporturilor contractuale.

51. REVISAL (partea care poate fi imprimată).

52. Scheme orare pe nivel de studiu.

53. Orarul unității de învățământ.

54. Planul de școlarizare.

55. Registrul de procese-verbale.

56. Documente școlare.

57. Acte de studii.

58. Graficul activităților extracurriculare.

59. Organigrama.

Articole asemănătoare

12 Thoughts to “Lista documentelor solicitate de ARACIP”

 1. buy levitra

  levitra da acquistare – how long does levitra take to work – levitra 1 dollar 90 cents special offer

 2. viagra generic

  viagra supplier – viagra online reviews – viagra 20 mg 8 table knowledge base

 3. viagra pills

  viagra for women results search titles – where can i buy viagra hong kong – viagra 20mg side effects msn messenger

 4. cialis otc

  can ed be cured – cialis 20 mg give better perfomance than 10 – cialis manila

 5. viagra for sale

  cialis and alcohol side effects all times are utc – cialis coupon edit profile – cialis for women dosage uncategorized

 6. levitra online

  levitra 5 mg coupon website – levitra and alcohol consumption yahoo messenger – levitra tadalafil 10mg zboard.php?id=

 7. payday loans wichita ks

  car loans online bad credit – personal loans for low income disabled – business loans poor credit

 8. cbd hemp oil

  cbd hemp oil near me – cbd hemp oil – cbd defenition

 9. non prescription cialis

  medicine cialis – cialis 10mg our newest member – herbal cialis

 10. viagra without a doctor prescription

  viagra and viagra – how viagra works – buy viagra viagra online

 11. how long does cialis last

  cialis effects on men

 12. viagra coupons

  nebenwirkungen viagra 5mg tabletten – vendita on line viagra – viagra reviews 10mg total posts

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close