Itemi cu alegere duală

Sunt itemi pentru care elevul evaluat este solicitat să selecteze un răspuns corect din două răspunsuri posibile oferite.

Caracteristici generale

 • se pot utiliza pentru evaluarea unei game destul de largi de obiective şi de niveluri ale abilităţilor vizate, deşi în practica evaluativă curentă sunt utilizaţi mai ales pentru evaluarea cunoştinţelor factuale;
 • pot îmbrăca formate diferite, dar care funcţionează pe acelaşi principiu: selectarea unui răspuns de tipul: adevărat/fals, corect/greşit, da/nu;
 • pot fi testate multe întrebări într-un timp relativ scurt, asigurând o bună acoperire a conţinuturilor investigate;
 • necesită un interval de timp relativ mic pentru răspuns;
 • nu ocupă un spaţiu foarte mare în economia testului;
 • asigură o fidelitate mare, având un singur răspuns corect, care poate fi apreciat şi notat fără riscul unor erori sau diferenţe între corectori;
 • există o şansă relativ mare ca elevul să ofere răspunsul corect prin ghicirea acestuia (50% şansă de ghicire), situaţie care poate fi atenuată prin utilizarea unui număr semnificativ de itemi de acest tip într-o probă de evaluare;
 • nu permit utilizarea informaţiilor obţinute în scop diagnostic, simpla recunoaştere a faptului că o afirmaţie este falsă neaducând un plus de informaţie asupra gradului de stăpânire a obiectivului vizat.

Domenii de utilizare

 • sunt utilizaţi pentru majoritatea disciplinelor, fiind relativ uşor de proiectat;
 • sunt proiectaţi pentru contexte evaluative şi domenii specifice de conţinuturi în care pot fi formulate probleme care sunt fără echivoc adevărate sau false, corecte sau incorecte;
 • pot acoperi o gamă largă de obiective şi rezultate ale învăţării, dintre care menţionăm:
  • generalizări într-un anumit domeniu;
  • comparaţii între concepte;
  • afirmaţii cauzale sau condiţionale;
  • relaţii între două evenimente, concepte, principii;
  • explicaţii privind apariţia unor fenomene;
  • explicaţii ale unor concepte şi fenomene;
  • predicţii asupra unor fenomene, evenimente;
  • etape într-o procedură/proces;
  • calcule numerice (aplicarea unor proceduri);
  • evaluarea unor afirmaţii referitoare la evenimente sau fenomene.

Reguli de proiectare

 • itemii cu alegere duală este necesar să opereze strict cu fapte, situaţii, probleme dihotomice, având un singur răspuns corect dintre cele două oferite;
 • este necesară testarea unui singur element de conţinut/concept printr-un item (în caz contrar, valenţele diagnostice ale rezultatelor obţinute dispar, dar şi adecvarea la obiectivul formulat);
 • se va evita utilizarea unor propoziţii lungi, acestea putând determina neclarităţi, îndepărtarea de la sensul real al sarcinii sau răspunsuri greşite cauza-te de dificultăţi în lectura sarcinii; modul de exprimare va fi, de asemenea, pe cât de clar cu putinţă, lipsit de ambiguităţi;
 • se va păstra un limbaj adecvat nivelului de vârstă al celor evaluaţi, pentru a nu distorsiona rezultatele obţinute;
 • se folosesc, pe cât posibil, propoziţii afirmative în formularea sarcinii;
 • instrucţiunile privind modul în care va fi selectat răspunsul trebuie să fie foarte clare.

Greşeli în proiectare

 • În cazul în care, în proiectare, nu operăm cu fapte/contexte/probleme dihotomice (care permite fără dubiu variantele de răspuns corect sau incorect), subiectivitatea în corectare apare, precum şi riscul corectării şi notării în care intervin erori;
 • folosirea negaţiei, a dublei negaţii sau a altor formulări mai puţin clare, ridică neintenţionat gradul de dificultate al itemului, îndepărtându-l în acelaşi timp de k evaluarea obiectivului precizat.

Modalităţi de corectare şi notare

 • Având un singur răspuns corect, se corectează şi notează prin acordarea punctajului doar cazul obţinerii răspunsului aşteptat.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close