Documentele managerului grădiniței – ISJ Alba

 • Planul de dezvoltare a institutiei
 • Planul operational anual
 • Raportul de evaluare interna privind calitatea educatiei(REAI)
 • Raportul general privind starea si calitatea invatamantului in unitatea scolara (include si evaluarile finale ale cadrelor didactice)
 • Registru pv CP cu anexe rapoarte, informari, tabele, liste, memorii, sesizari, etc si tematica CP(inregistrat si numerotat)
 • Registru pv CA cu anexe, etc si tematica CA(inregistrat si numerotat)
 • Registru decizii si note interne
 • Registru procese verbale si pentru comisia metodica
 • Registru inventar
 • Registru cu fondul de carte
 • Registru de inspectii
 • Registru de intrari iesiri
 • Decizii
 • Organigrama unitatii
 • Planul de incadrare si Statul de functii
 • Fisa postului
 • Condica de prezenta
 • ROI
 • Dosar cu legi, ordine, regulamente
 • Dosar SSM si SSI
 • DOSAR SCMI (Sistemul de control intern managerial)
 • Planul de scolarizare
 • Planurile de invatamant
 • Orarul unitatii
 • Oferta educationala a unitatii scolare
 • Programele de optionale
 • Cataloage
 • Caietul de asistente al directorului (cu graficul de control si fisele de evaluare)
 • Dosarele comisiilor pe unitate (decizii, raporte de activitate pe anul scolar anterior si programele de activitate pe anul scolar in curs – dezbatute si aprobate in CP, grafic si tematica aprobate de director, cadrele didactice au depus planificari anuale si semestriale vizate de director)
 • Dosare personale cadre didactice
 • Perfectionarea cadrelor didactice

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close