Control tematic: Monitorizarea unităților de învățământ privind organizarea în condiții optime a activității manageriale

Control tematic: Monitorizarea unităților de învățământ privind organizarea în condiții optime a activității manageriale

Obiective:

a. Verificarea încheierii situației școlare în anul școlar anterior

– completarea documentelor școlare finale după examenele de corigență/diferențe: cataloage, registre matricole, condica de prezență, validarea situației școlare la sfârșitul anului școlar;

– modul de evaluare a personalului didactic (acordarea calificativelor).

b. Verificarea modului de organizare a activității manageriale pentru anul școlar în curs:

– încadrarea cu personal didactic pe discipline (titulari, suplinitori, plata cu ora/cumul);

– existența fișei postului pentru toate categoriile de personal, actualizată și având precizate și atribuțiile individuale;

– existența raportului de activitate pentru anul școlar anterior;

– proiectarea activității didactice (respectarea planurilor cadru, întocmirea planului managerial la nivelul fiecărei comisii metodice/pe probleme, pe baza problemelor identificate în raportul de analiză a activității din anul școlar precedent, întocmirea planificării la fiecare disciplină de învățământ);

– proceduri;

– emiterea deciziilor pentru responsabilii comisiilor metodice/pe probleme, pentru secretarii CA și CP;

– respectarea schemei orare și definitivarea orarului școlii;

– efectivele reale din fiecare clasă;

– existența graficului și realizarea serviciului pe școală (profesori, elevi);

– stabilirea tematicii Consiliului de administrație;

– stabilirea tematicii Consiliului profesoral;

– situația autorizării sanitare; motivele neautorizării (inclusiv din cauza clasei pregătitoare), acolo unde este cazul;

– prelucrarea normelor de protecție și securitate a muncii;

– verificarea actualizării Regulamentului intern, cu precizările utilizării semnelor distinctive pentru fiecare unitate școlară (uniformă, eșarfă, insignă, cravată etc.);

– completarea documentelor școlare la începutul anului școlar: cataloage, condică; existența și înregistrarea opționalelor în documentele școlare.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close