Conținutul mapei CEAC

1 . Decizia de numire a Comisiei pentru Asigurarea Calităţii în anul şcolar curent

2 . Planul de Acţiune al Şcolii pentru Asigurarea Calităţii

3 . Raportul de autoevaluare a unităţii pentru anul şcolar anterior (dacă e cazul)

4 . Raportul de validare a unităţii pentru anul şcolar anterior (dacă e cazul)

5 . Planul de îmbunătăţire a punctelor slabe identificate în Raportul de autoevaluare

6 . Planul de Acţiune al Şcolii pentru Învăţământul Incluziv (dacă e cazul)

7 . Manualul pentru Asigurarea Calităţii (în format scris/electronic)

8 . Materiale tematice, întocmite de cadre didactice din unitate/din centrul de resurse/din ţară şi prezentate la diverse seminarii, conferinţe şi întruniri, la nivel local, regional şi naţional

9 . Stiluri de învăţare :

· chestionare aplicate elevilor

· lista de verificare pentru asigurarea corespondenţei stil de predare–stil de învăţare

· analize sintetice ale rezultatelor – la nivelul catedrelor

10 . Rapoarte de autoevaluare a activităţii catedrelor şi comisiei, semestriale şi anuale, precum şi copii ale proceselor-verbale ale Consiliului de Administraţie, în care sa analizat activitatea comisiei

11 . Liste de prezenţă/proceseverbale ale întrunirilor comisiei (şedinţe, diseminare, formare ş.a.)

12 . Fişe de observare a predării şi învăţării, completate în urma asistenţelor efectuate de responsabilul comisiei, directori, inspectori ( după caz ), pe catedre

13 . Rapoartele de monitorizare întocmite pentru fiecare perioadă de raportare şi transmise la CNDIPT/ISJ

14 . Rapoartele de analiză ale catedrelor, întocmite pentru fiecare perioadă de raportare

15 . Proiectele de lucru individuale/colective, iniţiate şi derulate în scopul reorganizării şi amenajării cabinetelor, laboratoarelor sau/şi atelierelor şcolare sau în scopul îmbunătăţirii calităţii procesului didactic

16 . Modele de portofolii – pentru fiecare catedră – ale profesorului şi ale elevilor

17 . Modele de materiale didactice şi informaţionale realizate/utilizate în procesul didactic

18 . Planuri de îmbunătăţire ale activităţii catedrelor, referitoare la :

· performanţa şcolară iniţială şi globală a elevilor

· activitatea didactică desfăşurată

19 . Învăţarea centrată pe elev – evidenţa lunară, la nivelul fiecărei catedre, a :

· lecţiilor interactive multimedia, în sistemul AEL, susţinute la nivelul fiecărei catedre (pentru raportarea lunară ISJ)

· lecţiilor interactive bazate pe utilizarea softului educaţional (tipul de soft, structura lecţiilor, fişe de evaluare a activităţii elevilor ş.a.)

20 . Modele de chestionare aplicate elevilor/profesorilor/cadrelor didactice auxiliare şi nedidactice/ părinţilor/ partenerilor economici şi sociali, la nivelul şcolii, local sau naţional, referitoare la asigurarea calităţii, însoţite de analiza şi sinteza rezultatelor acestora şi de măsurile luate pentru îmbunătăţirea performanţei elevilor şi a şcolii

21 . Rapoarte de colaborare cu alte comisii din unitate (Comisie pentru Educaţia Incluzivă, Comisia Diriginţilor, Comisia de Disciplină, Comisia pentru N.S.M şi P.S.I. ş.a.)

22 . Alte documente de interes

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close