Continutul dosarului catedrei – comisiei metodice

1.    Componenţa nominală a catedrei (comisiei)
– numele şi prenumele cadrelor didactice
– studii
– vechime în învăţământ
– grade didactice
– ultimul an de perfecţionare (prin ce formă : grade , cursuri)
– clasele la care predă
2.    Program de activităţi pentru anul şcolar __________
I.  Obiectivele generale ale activităţii comisiei – luate din programa şcolară şi completate cu :
–  perfecţionare metodică, ştiinţifică, profesională
–  cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei şcolare
–  cunoaşterea programelor şi manualelor şcolare
–  studii interdisciplinare etc.
II.  Măsuri pentru realizarea obiectivelor generale :
– cunoaşterea şi aplicarea programelor şi manualelor şcolare
– proiectarea activităţii didactice
– parcurgerea ritmică şi integrală a programelor şcolare
– testarea cunoştinţelor elevilor la început de an (lacune şi corectarea lor)
– evaluări ritmice şi folosirea unei diversităţi de procedee
– recapitulări periodice şi finale (metode)
– pregătirea tezelor semestriale – propuneri de subiecte în catedră
– analize periodice
– selecţionarea elevilor pentru concursuri şcolare pe discipline şi meserii (stabilirea loturilor de elevi şi programe de pregătire)
– alte măsuri specifice disciplinei
III.  Măsuri pentru pregătirea profesională – ştiinţifică – metodică
– consultarea şi studierea studiilor de specialitate din publicaţiile apărute
– abonamente la publicaţii de specialitate
– participare la cercuri pedagogice, comisii metodice, consilii profesorale
– participarea la acţiunile Casei Corpului Didactic, societăţi ştiinţifice
– elaborări şi prezentări de studii, informări, referate
– lecţii deschise , interasistenţe, schimburi de experienţă etc.
– înscrieri la grade didactice şi cursuri de perfecţionare
IV. Măsuri organizatorice (cu termene)
– reorganizarea comisiei metodice, cunoaşterea şi dezbaterea programului şi tematicii şedinţelor comisiei
– repartizarea sarcinilor pe membrii componenţi
– elaborarea şi aprobarea tematicii şedinţelor lunare
– analize semestriale
– propuneri adresate conducerii şcolii pentru îmbunătăţirea bazei materiale a catedrei şi sprijin de specialitate
V. Alte măsuri
– confecţionare, elaborare de materiale didactice
– realizarea unui fond de carte (o minibibliotecă în cadrul comisiei)
– organizarea de cercuri ştiinţifice, literare, vizite, excursii etc.
3. Tematica şedinţelor şi datele când au loc
4. Procese-verbale de la şedinţe
5. Materiale de analiză, informări, referate etc.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close