Atribuțiile responsabilului de catedră/comisie metodică

 • Elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane,curriculum la decizia şcolii;
 • Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
 • Şedinţele catedrei/comisiei metodice se desfăşoară lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii de învăţământ, sau ori de câte ori directorul sau membrii catedrei / comisiei consideră că este necesar;
 • Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale;
 • Vizează planificările calendaristice şi ale unităţilor de conţinut realizate de membrii catedrei;
 • Elaborează instrumente de evaluare şi notare;
 • Stabileşte criteriile de notare standardizată a elevilor, pe clase;
 • Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor:
 • Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor;
 • Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare;
 • Stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice şi propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora;
 • Organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
 • Efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ;
 • Elaborează informări semestriale şi la cererea directorului asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;
 • Implică membrii catedrei / comisiei metodice în derularea proiectelor cu finanţare externă;
 • Se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
 • Implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close