Anunț de selecție parteneri proiect POCU 2014-2020

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI,, DIN BACĂU, cu sediul în Bacău, Calea Mărăşeşti nr. 157, cod poştal 600115, jud. Bacău, intenţionează stabilirea unui parteneriat, în scopul elaborării, depunerii spre finanţare şi implementării unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman ( POCU) 2014-2020, Axa prioritara 6 – Educaţie şi competenţe, conform calendarului orientativ al lansării apelurilor de propuneri de proiecte.

Entităţile private interesate sunt invitate să depună o scrisoare de intenţie şi o Fişă de informaţii suplimentare privind experienţa în elaborarea și implementarea unor proiecte POS DRU 2007-2013, până pe data de 30.09.2014, ora 10.00, la sediul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti nr. 157, cod poştal 600115, jud. Bacău.

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului sunt specificate în POCU 2014-2020. Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activităţile eligibile menţionate în POCU 2014-2020, cât și activităţile transversale, adică managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice de informare şi publicitate proiect. în urma derulării procesului de selecţie, entitatea desemnată va fi invitată la sediul universităţii, în vederea stabilirii modalităţii de elaborare a cererii de finanţare şi încheierea acordului de parteneriat.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti nr. 157, cod poştal 600115, jud. Bacău, Tel. +40-234-542411, tel./ fax ++40-234-545753, e- mail: rector@ub.ro

Persoana de contact: Prof dr. ing. Valentin ZICHIL , tel 0744662332, e-mail valentinz@ub.ro

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close