Acte necesare pentru Avizul conform al Ministrului Educației Naționale privind schimbarea destinației unor imobile

Referitor la documentele care stau la baza emiterii Avizului conform al ministrului educației naționale privind schimbarea destinației unor imobile – construcții, teren aferent, etc., ce aparțin unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Documentele care stau la baza emiterii Avizului conform sunt următoarele:

  1. Acordul Consiliului de Administrație al inspectoratului școlar;
  2. Acordul Consiliului de Administrație al unității de învățământ;
  3. Hotărârea Consiliului Local prin care se propune schimbarea de destinație;
  4. Extras de carte funciară sau extras din domeniul public al localității – pe raza căreia se află unitatea școlară;
  5. Caracteristicile tehnice ale imobilului – construcții și teren aferent, construcții, teren (anul în care a fost edificată construcția, regim de înălțime, suprafață construită, suprafață desfășurată, suprafață totală de teren);
  6. Plan de situație;
  7. Fotografii ale construcției (opțional);
  8. Memoriu justificativ, detaliat, din care să reiasă necesitatea schimbării de destinație (se va avea în vedere: starea tehnică a clădirii – descriere, unde își desfășoară activitatea specifică copiii/elevii unității de învățământ, ce utilizarea urmează să primească clădirea/terenul pentru care se solicită schimbarea de destinație, cum se realizează accesul la unitatea de învățământ în situația în care se propune schimbarea destinației unei clădiri situate în incinta unității de învățământ, dacă sunt solicitări ale altor unități din sfera învățământului pentru spațiul respectiv, perioada pentru care se solicită schimbarea de destinație, precum și alte informații pe care le considerați necesare în vederea susținerii propunerii de schimbare de destinație etc.). Se va preciza dacă imobilul – construcții a beneficiat de fonduri de la bugetul de stat pentru edificare, reabilitare etc.

Facem precizarea că documentațiile incomplete vor fi returnate.

Închirierea spațiilor unităților de învățământ preuniversitar intră în competența consiliilor locale de pe raza localității unde își desfășoară activitatea, în situația în care spațiul respectiv își schimbă destinația trebuie solicitat Aviz conform.

Secretar general,

Gabriel Leahu

Descarcă documentul – aviz_schimbare_destinatie

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close