Universitatea ROMÂNO-AMERICANĂ, în parteneriat cu Inspectoratele Școlare OLT și ILFOV, implementează un nou proiect POSDRU

Universitatea ROMÂNO-AMERICANĂ din București, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Judeţean OLT și Inspectoratul Școlar Județean ILFOV, implementează proiectul cu titlul „Optimizarea sistemului de învățământ prin dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului didactic din învățământul preuniversitar”, cod contract POSDRU/87/1.3/S/63641, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

În perioada 03.10.2012 – 16.11.2012 se desfășoară activitatea de depunere a dosarelor și selecția pentru cea de-a patra serie de cursuri. Înscrierile se fac la sediile Inspectoratelor Școlare Partenere (Olt și Ilfov).

Modulele de curs desfăşurate în cadrul programului:
1. Competenţe Informatice – 25 credite transferabile (categoria de programe 3)
2. Competenţe Sociale şi Civice – 18 credite transferabile (categoria de programe 2)
3. Managementul Resurselor Umane – 18 credite transferabile (categoria de programe 2)
4. Competențe în comunicare (Comunicare în Limba Oficială) – 18 credite transferabile (categoria de programe 2)
5. Manager de Proiect – 18 credite transferabile (categoria de programe 3)

Cursurile se vor derula în perioada decembrie 2012 – iunie 2013, în zilele de sâmbătă şi duminică la sediile Inspectoratelor Școlare din județele Olt și Ilfov şi se adreseză următoarelor categorii de grup ţintă:
– Consilieri şcolari
– Personal didactic auxiliar (ISCED 0-6)
– Tineri absolvenţi sub 35 ani debutanţi în cariera didactică
– Cadre didactice/personal didactic din învăţământul preşcolar (ISCED 0-6)
– Cadre didactice/personal didactic din învăţământul primar (ISCED 0-6)
– Cadre didactice/personal didactic din învăţământul profesional şi tehnic (ISCED 0-6)
– Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar inferior (ISCED 0-6)
– Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar superior (ISCED 0-6)
– Personal didactic şi didactic auxiliar cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământ (ISCED 0-6)

Seria de cursanți care participă la programul de formare este constituită din 50 de persoane, câte 25 din partea fiecărui partener, reprezentând personal didactic și didactic auxiliar din cele două județe. În cadrul proiectului, fiecare cursant primește câte un laptop, pe care îl va utiliza pe întreaga perioadă de desfășurare a cursului și o mapă care cuprinde un comunicat de presă, un CD cu suportul de curs și cele 2 ghiduri elaborate în cadrul proiectului – Ghidul pentru promovarea egalității de șanse și Ghidul pentru promovarea dezvoltării durabile. De asemenea, fiecare cursant beneficiază de servicii de catering și de decontarea transportului pe durata participării la cursuri.

Proiectul se înscrie în Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”, perioada de implementare a proiectului fiind de 36 de luni, de la 01 octombrie 2010 până la 30 septembrie 2013.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea performanței sistemului de învățămant prin creșterea competitivității resurselor umane din educație oferind un program integrat de formare continuă ce vizează îmbunătățirea calificărilor și a oportunităților de carieră a personalului didactic din invatamantul preuniversitar în vederea unei mai bune adaptări la nevoile în permanentă schimbare și la evoluțiile rapide din economie și societate.

Toate cele cinci cursuri derulate în cadrul proiectului însumează 97 de credite profesionale transferabile, fiind acreditate DGMRURȘ – DFCPÎP – MECTS și CNFPA – MMFPS și MECTS.

Informații suplimentare legate de activităţile proiectului, desfășurarea cursurilor și sesiunile de selecție și formare a grupului țintă sunt postate pe pagina web a proiectului – www.optiprof.ro.
Persoane de contact:
– Carmen Cristiana CONSTANTINESCU – manager de proiect, Universitatea ROMÂNO-AMERICANĂ, telefon 0372/12.01.82, fax 021/318.35.66, e-mail departament_cercetare@rau.ro, cristiana.bucur@optiprof.ro
– Gabriela Laura CONSTANTINESCU – responsabil implementare activități Inspectoratul Școlar Județean OLT, telefon 0724/30.40.10, fax 0249/41.28.01, e-mail gabrielalifu@yahoo.com
– Titel IORDACHE – expert implementare activități, Inspectoratul Școlar Județean ILFOV, telefon 0723/33.94.75, fax 021/317.36.54, e-mail iordache.titel@gmail.com

Sursa: AmosNews

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close