Termen limita de depunere a candidaturilor pentru Certificarea ECTS si DS.

PROGRAMUL SECTORIAL ERASMUS
Reglementarile din prezentul Apel National completeaza Apelul General European pentru propuneri de proiecte 2011 EAC/49/10 disponibil la adresa http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
Acestea nu inlocuiesc reglementarile din Apelul European.
Pentru a cunoaste in totalitate criteriile de eligibilitate, de excludere, de selectie, de acordare a finantarii, precum si prioritatile europene si nationale, va rugam sa consultati atat prezentul Apel, cat si Apelul General European pentru propuneri de proiecte 2011 precum si Ghidul LLP 2011 (disponibil la aceeasi adresa de mai sus) si formularele tip de candidatura.
OBIECTIVE STABILITE LA NIVEL NATIONAL: Programul Erasmus va contribui la:
-Elaborarea Cadrului National al Calificarilor, in concordanta cu Cadrul European al Calificarilor;
-Dezvoltarea mecanismelor coerente de acreditare, recunoastere sau certificare a studiilor sau altor experiente de invatare in strainatate , derulate in contexte formale, non-formale sau informale, incluzand utilizarea Europass si Suplimentul de Diploma;
-Dezvoltarea conceptuala si metodologica a unor ghiduri pentru elaborare de curriculum in mod armonizat;
-Stabilirea ofertei educationale si de formare a universitatilor in concordanta cu nevoile pietei de munca Europene;
-Asigurarea de flexibilitate si diversificare a parcursurilor de invatare oferite studentilor, in acord cu nevoile variate;
-Imbunatatirea consilierii si orientarii;
-Reformarea sistemului de formare initiala si continua a personalului didactic pentru invatamantul universitar;
-Promovarea dimensiunii europene in sistemul invatamantului superior, in particular prin accentuarea cooperarii interuniversitare.
1. PRIORITATI NATIONALE (aditionale fata de cele din Apelul general European)
Acestea deriva din obiectivele mentionate anterior.
Pentru actiunea de Mobilitati ale studentilor, profesorilor si altor categorii de personal din universitati cat si pentru Organizarea mobilitatilor vor avea prioritate candidaturile care demonstreaza ca in pregatirea si organizarea mobilitatilor pun in aplicare Carta Europeana a Calitatii pentru Mobilitati .
2. DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURII:
3.1 Formularul de candidatura corespunzator cu tipul de activitati pentru care se cere finantare, astfel :
-Formularul tip de candidatura pentru universitati, corespunzator cu anul 2011, pentru finantarea Mobilitatilor de studenti (studii sau plasamente), de profesori sau alte categorii de personal si a Organizarii
mobilitatilor, tehnoredactat in limba romana, semnat cu pix sau cerneala de culoare albastra si stampilat in original de reprezentantul legal al institutiei de invatamant superior-1 exemplar original tiparit ; varianta electronica a acestui formular, E-FORM, se va trimite obligatoriu on-line (formular disponibil aici)
-Formularul de candidatura corespunzator anului 2011 pentru Consortii Erasmus se acceseaza aici.
-Formularul de candidatura corespunzator anului 2011 pentru actiunea Cursuri Erasmus Intensive de Limbi Straine (EILC), tehnoredactat in limba engleza, semnat cu pix sau cerneala de culoare albastra si stampilat in original de reprezentantul legal al institutiei de invatamant superior / organizatiei -1 exemplar original tiparit; varianta electronica a acestui formular se va trimite obligatoriu la adresa ERASMUS@anpcdefp.ro. (formularul se acceseaza aici ).
-Formularul de candidatura corespunzator anului 2011 pentru actiunea Programe Intensive (IP), tehnoredactat in limba engleza, semnat cu pix sau cerneala de culoare albastra si stampilat in original de reprezentantul legal al institutiei de invatamant superior care este coordonatoare a proiectului -1 exemplar original tiparit si 2 (doua) copii; varianta electronica a acestui formular se va trimite obligatoriu la adresa ERASMUS@anpcdefp.ro (formularul se acceseaza aici ).
-Numai pentru institutii ne-publice: copie dupa certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului sau Ministerul de Finante;
-Numai pentru institutii ne-publice: certificatul de atestare fiscala, care sa dovedeasca inexistenta datoriilor;
-Numai pentru institutii ne-publice si in cazul in care grantul solicitat este mai mare de 25.000 Euro: copie dupa cel mai recent bilant anual depus la Ministerul Finantelor Publice.
3. TERMEN LIMITA DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR:
In anul 2011 termenul limita de depunere a candidaturilor pentru actiunile descentralizate Erasmus Mobilitati (toate tipurile), Organizarea mobilitatilor si Programe Intensive (IP) este 11 martie 2011, data postei.
Pentru actiunea EILC (Cursuri Erasmus Intensive de Limbi Straine) termenul limita de depunere a candidaturilor este 4 februarie 2011, data postei. Dosarele de candidatura se trimit numai prin posta, la adresa : ANPCDEFP, Calea Serban Voda nr. 133, et.3, sector 4, cod postal 040205, Bucuresti.
NOTA : IN CONFORMITATE CU APELUL GENERAL EUROPEAN, ORICE CANDIDATURA SOSITA DUPA ACEASTA DATA ESTE INELIGIBILA IN MOD AUTOMAT SI NU VA FI FINANTATA.
4. CRITERII DE ELIGIBILITATE:
Va rugam sa consultati Apelul General European 2011, precum si Ghidul LLP 2011: Partea 1, “Precizari generale” – capitolul 3
In plus, se vor aplica urmatoarele:
a)
Reguli generale de procedura pentru mobilitati de studiu pentru studenti-mobilitati pentru studii (SMS):
– Studentul trebuie:
– să fie cetăţean roman sau
– să fie cetăţeanul altei ţări, înregistrat la cursuri regulate într-o instituţie de învăţământ superior/universitate din Romania, care are un permis de rezidenta temporara/permanenta eliberat de autoritatile romane competente.
– Bursele nationale acordate studentilor de catre universitatea de origine vor continua sa fie platite acestora pe tot parcursul perioadei de studiu in strainatate;
-Durata studiilor in strainatate pentru studentii ERASMUS cuprinsi in programul de mobilitate este de minimum 3 luni si de maximum 12 luni;
-La sfarsitul fiecarei perioade de studiu in strainatate, studentii trebuie sa solicite institutiei gazda atestarea realizarii programului convenit, precum si o foaie matricola cu rezultatele obtinute;
-In cazul in care studentul nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat sa ramburseze partial sau total fondurile primite. Cazurile de forta majora vor fi aduse la cunostinta conducerii facultatii/universitatii, care le va analiza si le va supune spre aprobare Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP).
-Studentii ERASMUS nu pot beneficia, pentru perioada cuprinsa in contract, de alte granturi finantate prin alte programe comunitare ale UE; Bursierii nu pot utiliza, pentru acoperirea aceleiasi cheltuieli eligibile, surse de finantare diferite (de exemplu nu pot acoperi costul biletului de transport din doua surse de finantare diferite, simultan, ci doar cumulat).
– Suplimentar, va rugam sa consultati Ghidul LLP 2011, partea a II-a.
b) Reguli generale de procedura pentru plasamente studentesti ERASMUS (SMP)
-Studentul trebuie:
– să fie cetăţean roman sau
– să fie cetăţeanul altei ţări, înregistrat la cursuri regulate într-o instituţie de învăţământ superior/universitate din Romania, care are un permis de rezidenta temporara/permanenta eliberat de autoritatile romane competente.
-La aceeasi runda de selectie, o institutie de invatamant superior nu poate obtine finantare pentru plasamentele studentilor de la o anumita facultate decat printr-o singura alternativa de candidatura : fie direct (candidatura in numele institutiei repective), fie prin intermediul unui consortiu.
-Bursele nationale acordate studentilor de catre universitatea de origine vor continua sa fie platite acestora pe tot parcursul perioadei de stagiu in strainatate;
-Durata plasamentelor in strainatate pentru studentii ERASMUS cuprinsi in programul de mobilitate este de minimum 3 luni si maximum12 luni.
-Institutiile implicate in activitatile de plasament trebuie sa convina, cu fiecare student in parte, asupra unui program de lucru bine determinat (in vederea asigurarii recunoasterii activitatilor efectuate), inaintea inceperii perioadei de mobilitate;
-In cazul in care studentul nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat sa ramburseze partial sau total fondurile primite. Cazurile de forta majora vor fi aduse la cunostinta conducerii facultatii, care le va analiza si le va supune spre aprobare Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP).
-Studentii ERASMUS nu pot beneficia, pentru perioada cuprinsa in contract, de alte granturi finantate prin alte programe comunitare ale UE;
-Bursierii nu pot utiliza, pentru acoperirea aceleiasi cheltuieli eligibile, surse de finantare diferite (de exemplu nu pot acoperi costul biletului de transport din doua surse de finantare diferite, simultan, ci doar cumulat).
– Pentru informatii suplimentare, va rugam sa consultati Ghidul LLP 2011, partea a II-a.
c) Reguli generale de procedura pentru mobilitatile cu scop de predare- cadre didactice ERASMUS si ale personalului invitat din intreprinderi (STA)

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close