Universitatea ROMÂNO-AMERICANĂ, în parteneriat cu Inspectoratele Școlare OLT și ILFOV, implementează un nou proiect POSDRU

Universitatea ROMÂNO-AMERICANĂ din București, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Judeţean OLT și Inspectoratul Școlar Județean ILFOV, implementează proiectul cu titlul „Optimizarea sistemului de învățământ prin dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului didactic din învățământul preuniversitar”, cod contract POSDRU/87/1.3/S/63641, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. În perioada 03.10.2012 – 16.11.2012 se desfășoară activitatea de depunere a dosarelor și selecția pentru cea de-a patra serie de cursuri. Înscrierile se fac la sediile Inspectoratelor Școlare Partenere (Olt și Ilfov). Modulele de curs desfăşurate în…

Read More