Drepturile şi obligaţiile părinteşti

Autoritatea părintească este ansamblul de drepturi și îndatoriri care privesc atât persoana, cât și bunurile copilului și aparțin în mod egal ambilor părinți. Părinții exercită autoritatea părintească numai în interesul superior al copilului, cu respectul datorat persoanei acestuia, și îl asociaza pe copil la toate deciziile care îl privesc, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate. Ambii părinți răspund pentru creșterea copiilor lor minori. Autoritatea părintească se exercită până la data când copilul dobandește capacitatea deplină de exercițiu. Copilul datorează respect părinților săi indiferent de vârsta sa. Ori de câte ori există neîntelegeri între părinți cu privire…

Read More