Obiective ale inspectiei de specialitate

Obiectiv general: Atingerea standardelor educaţionale de către elevi  prin adaptarea curriculum-ului naţional la cel local. Obiective specifice: 1. Reflectarea reformei din sistemul de învăţământ în calitatea activităţii personalului didactic : · calitatea planurilor manageriale şi a strategiilor comisiilor metodice/catedrelor; · calitatea planificărilor şi a proiectării unităţilor de învăţare; · modalităţi de diferenţiere ale curriculum-ului în raport cu vârsta, aptitudinile, deprinderile, capacităţile intelectuale şi interesele elevilor; · relaţia profesor –elev şi rolul acesteia în descoperirea şi dezvoltarea capacităţilor individuale ale elevilor; · eficacitatea metodelor, stilurilor şi creativităţii cadrelor didactice; · calificarea,…

Read More